Święto warszawskiej katedry

ks. Łukasz Koleda, Jakub Moczarski, 05 sierpnia 2020

W życiu każdej parafii jest wiele podniosłych wydarzeń i uroczystości. Niewątpliwie jednym z najważniejszych pozostaje święto patrona świątyni, kiedy cała wspólnota parafialna oddaje szacunek świętemu, pod wezwaniem którego wzniesiona została główna świątynia parafii. Dla prawobrzeżnej części miasta stołecznego Warszawy takim dniem jest pamięć św. równej apostołom Marii Magdaleny. Święto to jest ważne dla Cerkwi prawosławnej w Polsce, mieszkańców stolicy oraz Diecezji Warszawsko – Bielskiej. To w niej odbywają się najważniejsze uroczystości cerkiewne, chirotonie biskupów, wizyty zwierzchników lokalnych Cerkwi prawosławnych oraz przedstawicieli władz państwowych i zagranicznych dygnitarzy. Każdego dnia sprawowana jest w niej św. Liturgia w intencji parafii i jej wiernych. To w jej murach codziennie warszawiacy zostawiają swoje modlitwy, prośby, dziękczynienia i troski.

W wigilię pamięci św. Marii Magdaleny odsłużone zostało całonocne czuwanie, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy w asyście biskupa Andrzeja, biskupów wikariuszy Diecezji Warszawsko-Bielskiej, warszawskiego duchowieństwa oraz przybyłych gości. W samym dniu święta, o godzinie 7.00 odprawiono św. Liturgię dla wszystkich tych, którzy ze względu na pracę nie mogli uczestniczyć w głównych świątecznych uroczystościach. Bezpośrednio po Liturgii poświęcono wodę. O godzinie 10.00 rozpoczęła się św. Liturgia, podczas której w ołtarzu modlił się Jego Eminencja metropolita Sawa. Święta Liturgia celebrowana była przez Jego Ekscelencję arcybiskupa Jerzego, któremu asystowali biskupi wikariusze Diecezji Warszawsko-Bielskiej, duchowieństwo okręgu warszawskiego, a także przybyli goście.

Po odczytaniu Ewangelii homilię wygłosił arcybiskup Grzegorz, który w oparciu o życie św. Marii Magdaleny wskazał na jej rolę w ziemskiej wędrówce Jezusa Chrystusa. To św. Maria Magdaleny współcierpiała z ukrzyżowanym Chrystusem, którego opuścili uczniowie. Nie kto inny jak św. Maria udała się jako jedna z pierwszych do grobu, by opłakiwać swego zmarłego Mistrza. Również święta nie bała się pójść do cesarza Tyberiusza, aby objawić mu radosną wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa. Jego Ekscelencja zwrócił także uwagę na ten trudny okres w życiu świętej, kiedy była opętana przez demony. Jej miłość do Chrystusa oraz wiara i oddanie stały się źródłem jej uzdrowienia z opętania. Święta jest także przykładem wielkiej odwagi, gdyż krocząc za Chrystusem nie bała się niczego, a to czyni ją wzorem dla każdego chrześcijanina.

Świąteczne uroczystości zwieńczyła doksologia, zakończona gromkim śpiewem polichronionu. Po niej głos zabrał Jego Eminencja metropolita Sawa, który wskazał na wiarę i miłość do Boga oraz gorliwe oddanie działalności ewangelizacyjnej, jako na cechy wyróżniające osobę św. Marii Magdaleny. Wiara i miłość tej świętej niewiasty są przykładem dla wszystkich pokoleń. Święta jako pierwsza po Bogurodzicy usłyszała od zmartwychwstałego Chrystusa radosne słowa: „Nie lękaj się, to ja jestem”. Wspominając świętą Marię Magdalenę jednocześnie utożsamiamy się z jej życiem i odnajdujemy w nim przykład do naśladowania. W tym zawiera się sens obchodzenia dnia pamięci świętych, kiedy odnawiamy oraz uduchowiamy swoją osobę, a następnie otaczający świat, społeczność w której żyjemy, a także nasze rodziny. Brak zrozumienia tego jest źródłem szeroko rozumianego kryzysu w sensie duchowym, państwowym oraz ogólnoświatowym. Świadczy to również o tym, że serce tych, którzy nazywają się Chrystusowymi, dalekie jest od Boga.

Kończąc, metropolita Sawa wyraził wdzięczność wszystkim przybyłym na dzisiejsze święto, będące świętem pełni Cerkwi prawosławnej w Polsce. Podziękowania skierowane zostały na ręce przybyłych hierarchów, wraz z życzeniami wytrwałości i Bożej pomocy w niesieniu apostolskiej służby. Szczególne życzenia skierowane zostały na ręce arcybiskupa Jerzego, obchodzącego tego dnia urodziny. Świąteczne życzenia Jego Eminencja skierował również do przybyłego duchowieństwa, stanu mniszego, kleru katedry na czele z jej proboszczem ks. protoprezbitrem Anatolem Szydłowskim, chórów katedralnego i młodzieżowego, solenizantek oraz wszystkich tych, którzy trudzą się na co dzień przy stołecznej katedrze, życząc wszystkim gorliwości i odwagi św. Marii Magdaleny.

W odpowiedzi na arcypasterskie słowa Jego Eminencji metropolity Sawy, arcybiskup Jerzy złożył życzenia władyce metropolicie z okazji święta katedry, wyrażając radość z obecności Jego Eminencji podczas św. Liturgii oraz nadzieję, że w niedalekiej przyszłości wszystkim dane będzie uczestniczyć w Liturgii sprawowanej pod arcypasterskim omoforionem Jego Eminencji.

We wtorkowe popołudnie w katedrze metropolitalnej sprawowana była wieczernia z czytaniem akatystu do patronki katedry, podczas której modlono się o dobro i spokój Ojczyzny, św. Cerkwi prawosławnej, a także zdrowie i pomyślność parafian i wiernych parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie.

Fotografie: diakon Igor Kutovyj, Jarosław Charkiewicz

Za: orthodox.pl