Świętego Włodzimierza w Krynicy Zdroju

Mikołaj Grycz, 04 sierpnia 2020

W dzień pamięci św. Włodzimierza Wielkiego, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paisjusz, Arcybiskup Przemyski i Gorlicki w asyście duchowieństwa diecezji oraz protodiakona Łukasza Leonkiewicza z Warszawy sprawował św. Liturgię w cerkwi parafialnej w Krynicy Zdroju.

Uroczystą św. Liturgię upiększał swym śpiewem miejscowy chór pd. Piotra Trochanowskiego. Po Ewangelii ze słowem do wiernych zwrócił się dziekan sanocki, ks. mitrat Julian Felenczak, który przedstawił postać św. Włodzimierza oraz zwrócił uwagę wiernych na wybór wiary prawosławnej przez ówczesnych Rusinów – wiary, która prowadzi wszystkich do Chrystusa.

Podczas procesji władyka z duchowieństwem i wiernymi odprawił litiję nad grobem spoczywającego w krypcie dolnej cerkwi śp. arcybiskupa Adama. Na zakończenie arcybiskup Paisjusz zwrócił się do wiernych z pouczającym słowem nt. prawdziwego chrześcijańskiego życia, zawartego w pokorze, miłości i wierze, odnosząc się do przykładu św. Włodzimierza.

Krynickie świętowanie trwało także podczas obiadu, na który zostali zaproszeni wszyscy wierni wraz ze swoim arcypasterzem i duchowieństwem.

Fotografie: Mikołaj Grycz

Za: orthodox.pl