Poczajowskiej Ikony Matki Bożej w Bydgoszczy

Michał Kuryło, 04 sierpnia 2020

W dniach 1-2 sierpnia 2020 roku w Parafii Prawosławnej w Bydgoszczy obchodzone były uroczystości ku czci Poczajowskiej Ikony Matki Bożej.

Z wizytą do Bydgoszczy przybył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański. W uroczystościach wzięli udział także ks. mitrat Mikołaj Hajduczenia z Torunia, ks. Adam Weremijewicz z Łodzi, proboszcz bydgoskiej parafii ks. Marian Radziwon oraz hierodiakon Aleksander (Mokriszczew) z Łodzi. W przeddzień święta sprawowane było całonocne czuwanie.

W niedzielę rano w progu bydgoskiej świątyni biskupa Atanazego przywitała miejscowa rada parafialna, a także proboszcz ks. Marian. W trakcie Liturgii Świętej z homilią skierowaną do zgromadzonych w cerkwi wiernych zwrócił się ks. Adam Weremijewicz.

Na zakończenie uroczystości, po pokłonieniu się przed ikoną Poczajowskiej Matki Bożej, ze słowem do wiernych zwrócił się biskup Atanazy. Hierarcha mówił o wstawiennictwie Matki Bożej. „Matka Boża nazywana jest Matką miłosierdzia. Bóg poprzez swoje wielkie miłosierdzie posyła nam pocieszenie w ikonach Bogarodzicy, która wstawia się za nas przed swoim Synem. Tak i kopia ikony Poczajowskiej Matki Bożej znajdująca się w Bydgoszczy jest obrazem tego wstawiennictwa za nas, za nasze choroby i cierpienia.” W końcu swojego pozdrowienia biskup Atanazy wyraził ogromną radość z faktu, jak prężnie funkcjonuje niewielka społeczność parafii w Bydgoszczy. W ostatnim czasie bydgoska świątynia upiększona została nowymi dywanami, a także - wspólnym staraniem i trudem proboszcza, ks. Mariana jak i wszystkich parafian - cerkiew została w środku odmalowana.

Ikona Poczajowskiej Matki Bożej znalazła się w Bydgoszczy trzy lata temu, kiedy jedna z parafianek modląc się do Bogurodzicy przed Jej cudownym Poczajowskim obrazem dostąpiła łaski uzdrowienia z ciężkiej choroby. Tak diasporalna parafia, jaką jest właśnie parafia w Bydgoszczy, otrzymała w ten sposób błogosławieństwo i znak, że Bogurodzica okrywa ją swym Omoforionem.

Po Liturgii Świętej miała miejsce druga część święta. Na placu przy cerkwi pw. św. Mikołaja parafianie zorganizowali wspólny posiłek, gdzie każdy mógł posilić się już nie tylko duchowo, ale i cieleśnie, wspólnie integrując się.

Fotografie: Michał Kuryło

Za: diecezjalp.cerkiew.pl