Nowy proboszcz parafii w Juszkowym Grodzie

03 sierpnia 2020

2 sierpnia, w dniu pamięci św. Proroka Eliasza, w cerkwi Narodzenia NMP w Juszkowym Grodzie świątecznej Liturgii przewodniczył dziekan okręgu gródeckiego ks. mitrat Jan Jaroszuk w asyście ks. mitrata Sławomira Tofiluka i ks. Sylwestra Klebusa.

Wydarzenie to miało historyczny aspekt, ponieważ po nabożeństwie nastąpiło oficjalne odczytanie dekretów J.E. Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego dotyczących zmiany proboszcza parafii.

Po odczytaniu dekretów miało miejsce podziękowanie za wieloletnią posługę w parafii oraz w dekanacie gródeckim ks. Sławomirowi i jego matuszce, a także powitanie przez duchowieństwo i parafian nowego proboszcza ks. Sylwestra wraz z matuszką.
 
Za: Parafia Prawosławna pw. Narodzenia NMP w Juszkowym Grodzie

F
otografie: Artur Przybylak