Uroczystości ku czci św. Serafima Sarowskiego w Kostomłotach

ks. Jarosłąw Łoś, 02 sierpnia 2020

Już po raz siedemnasty niewielka wspólnota prawosławna w Kostomłotach uroczyście obchodziła liturgiczną pamięć swojego niebiańskiego orędownika.

W przeddzień święta z inicjatywy Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej, z cerkwi pw. Świętego Ducha w Kodniu wyruszyła piesza pielgrzymka. Młodzi ludzie po raz kolejny dali świadectwo apostolstwa angażując się w dzieło krzewienia kultury prawosławnej, świadcząc o obecności Prawosławia na Południowym Podlasiu. Do Kostomłot na wieczorne nabożeństwo całonocnego czuwania przybyli też pierwsi indywidualni pielgrzymi.

Sobotni świąteczny poranek rozpoczął się modlitewnym obrzędem poświęcenia wody, a następnie wraz z przybywającymi pielgrzymami wzniesiono gorliwą modlitwę podczas Akatystu do św. Serafima.

Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył arcybiskup Abel, któremu asystowało około 25 księży i dwóch protodiakonów. Hierarchę najpierw powitały dzieci, a następnie Starosta cerkiewny p. Mikołaj Gryszko podziękował władyce za wskrzeszenie Świętego Prawosławia w Kostomłotach, za piękną świątynię i 17-letnią posługę o. archimandryty Ambrożego.

Po odczytanej lekcji Ewangelii arcybiskup Abel zwrócił się do wiernych ze słowami pouczenia. Arcypasterz przedstawił postać św. sarowskiego starca Serafima, zwracając szczególną uwagę na to, jak w dzisiejszej dobie czasu potrzebne są człowiekowi duchowe autorytety. Władyka przypomniał jacy naukowcy i filozofowie XIX stulecia garnęli się do św. Serafima za duchową poradą. Większość obecnych pielgrzymów i wiernych przystąpiła do Świętych Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii Ciała i Krwi Chrystusa Pana naszego.

Podczas tradycyjnej procesji wokół świątyni wzniesiono modlitwę za wieczny pokój, przede wszystkim tych, którzy życie swoje ofiarowali za Święte Prawosławie na ziemi Południowego Podlasia. Imiennie wspomniany został archimandryta Nikon (Potapczuk), urodzony w Kostomłotach, który przy burzeniu domowej kaplicy w 1938 roku doznał szczególnych obrażeń ciała podczas tortur ze strony oprawców. Wspomniano następnie archimandrytę Nifonta, który w zmaganiach z szalejącą ideą neouniatyzmu w okresie międzywojennym świadczył o Prawosławiu jako jego obrońca i był wsparciem miejscowej społeczności prawosławnej, broniącej istoty swojej wiary. Wzniesiono też modlitwę za spokój duszy ostatniego proboszcza kostomłockiej parafii prawosławnej przed akcją „Wisła”, śp. prot. Mikołaja Szczura.

Na zakończenie uroczystości ponownie do zgromadzonych wiernych zwrócił się Ordynariusz Diecezji Lubelsko – Chełmskiej arcybiskup Abel. Podziękował tak licznie zgromadzonemu duchowieństwu, a w szczególności o. archimandrycie Ambrożemu za modlitewny trud, za gorliwość posługi duszpasterskiej, za trud fizyczny, który tak bardzo widoczny jest w obejściu kostomłockim. Szczególne słowa podziękowania władyka skierował do chórzystów „Prawosławnej Nadbużańszczyzny” pod kierownictwem matuszki Agnieszki Łotysz z Horostyty, dziękując za piękny śpiew. Arcybiskup podziękował też pielgrzymom, którzy rokrocznie spieszą do Kostomłot z Białegostoku, Bielska, Hajnówki oraz z całej okolicy nadbużańskich wsi diecezji lubelsko-chełmskiej.

Końcowym akcentem kostomłockich uroczystości była wspólna agapa, która umożliwiła pielgrzymom prawosławną integrację i dała możliwość zapoznania się z obejściem gospodarskim ojca Ambrożego, które pokazuje wzór trudu fizycznego prawosławnego mnicha, co również stanowi element misyjny w posłudze duszpasterskiej.

Fot.: ks. Marcin Gościk, Igor Prokopiuk