Apostołów Piotra i Pawła w Wasilkowie

ks. Paweł Łapiński , 21 lipca 2020

Druga Pascha zajaśniała w Wasilkowie dnia 12 lipca. To dzień patronów tutejszej parafii, św. św. Apostołów Piotra i Pawła. O godzinie 8.30 ks. Paweł Łapiński odsłużył tradycyjnie poświęcenie wody, na które od rana przybywali parafianie i pielgrzymi z okolicznych miejscowości. O godzinie 9.30 przybył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Andrzej, Biskup Supraski. Witali go kolejno młodzież, starosta Jan Sawicki oraz proboszcz ks. mitrat Anatol Hajduczenia.

Biskup Andrzej w swym słowie skierowanym do wiernych przedstawił żywoty świętych apostołów,  podkreślając ich pełne oddanie służbie Chrystusowi. Jednocześnie zwrócił uwagę, że ich życie jest przykładem do naśladowania prowadzącym ku zbawieniu.

Po świątecznej procesji Ksiądz Biskup podziękował wszystkim obecnym za wspólną modlitwę i złożył najserdeczniejsze życzenia tym, którzy noszą imiona świętych apostołów. Ks. proboszcz Anatol Hajduczenia również podziękował Władyce, gościom, chórowi i wszystkim obecnym.

Fotografie: ks. Paweł Łapiński