Pielgrzymka do Wojnowa w dniu święta apostołów Piotra i Pawła

Andrzej Pawlak, 20 lipca 2020

12 lipca odbyła się pielgrzymka wiernych Kaplicy św. Trójcy w Warszawie do Monasteru Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Wojnowie. Warszawscy pielgrzymi już po raz trzeci wspólnie z Siostrami uczestniczyli w uroczystościach świątecznych ku czci św. apostołów Piotra i Pawła. Liturgię Świętą celebrował ks. ihumen German w asyście ks. Andrzeja Baczyńskiego i ks. diakona Joela Hendersona. Homilię wygłosił ks. Andrzej Baczyński.

Dwa filary wśród apostołów - mówił kaznodzieja podczas Św. Liturgii o apostołach Piotrze i Pawle, podkreślając wierne i ofiarne służenie Bogu i ludziom. Szymon - zwany Piotrem, prosty, pobożny rybak z Betsaidy, oczekujący Mesjasza oraz Szaweł z Tarsu, zwany później Pawłem. Początkowo prześladowca chrześcijan, aż do nawrócenia pod Damaszkiem. Odtąd gorliwie, z największym poświęceniem zaczął głosić Ewangelię. Obaj dotarli ze świadectwem Ewangelii Chrystusowej do Rzymu. Obaj również ponieśli śmierć męczeńską za Chrystusa w Rzymie za czasów cesarza Nerona.

Wpatrując się w życiorysy tych apostołów zauważamy, w jak przedziwny sposób Bóg potrafi przemieniać ludzkie serca. Dzięki spotkaniu z Synem Bożym zalękniony Piotr staje się odważny, a Szaweł prześladowca - zmienia się w gorliwego Apostoła Narodów.

Wyznanie ap. Piotra pod Cezareą Filipową: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego” nie jest tylko słowną deklaracją. Jest to wyznanie wiary, za którym idą czyny. Chociaż nie uchroniło to św. Piotra od grzechu zwątpienia i zaparcia się, jednak pozwoliło Piotrowi w momencie najważniejszym wyznać wiarę w Chrystusa i pozostać Mu wiernym, aż do męczeńskiej śmierci. Podobnie w wypadku św. Pawła, któremu Jezus sam się objawił pod Damaszkiem: „Ja jestem Jezus” - to rozpoznanie Jezusa i uznanie Go za Syna Bożego stało się momentem decydującym i zwrotnym w jego życiu. Aż do męczeńskiej śmierci św. Paweł będzie zdecydowanie, ofiarnie i odważnie wyznawał Chrystusa jako Syna Bożego.

Dwaj Apostołowie - dwa filary Kościoła, jednoznacznie i klarownie wyznają całym swoim życiem, a nie tylko słowami, kim jest dla nich Chrystus. Ani ap. Piotr ani ap Paweł nie byliby tymi, kim są, gdyby obydwaj nie zawierzyli Chrystusowi, gdyby obydwaj nie uznali Go za Syna Bożego.

„A za kogo wy mnie uważacie? Kim jestem dla was, kim jestem dla Ciebie?” To pytanie powtarza Chrystus już od dwóch tysięcy lat, stawiając je każdemu z nas indywidualnie. I na to pytanie musimy sobie jasno i klarownie odpowiedzieć, a właściwie nieustannie odpowiadać. Bez takiej jasnej odpowiedzi kim jest dla mnie Jezus Chrystus, bez jasnego opowiedzenia się za Chrystusem, nasza wiara będzie martwa, mówił kaznodzieja.

Uroczystości świąteczne zakończył wspólny monasterski obiad z „czynem Panagii” oraz zwiedzanie monasteru. W drodze powrotnej do Warszawy pielgrzymi odbyli rejs statkiem po Jeziorze Nidzkim, delektując się pięknem mazurskich jezior i otaczającej przyrody. Pokrzepieni duchowo, pełni pięknych wrażeń pielgrzymi powrócili do Warszawy.

Fotografie: Natalia Torkoniak