Historyczne uroczystości w Monasterze Opieki Matki Bożej w Turkowicach

ks. Mirosław Wiszniewski, 19 lipca 2020

15 lipca, w dniu święta Złożenia Szaty Przenajświętszej Bogarodzicy w konstantynopolitańskich Blachernach, w Turkowicach od dawnych czasów obchodzone jest święto Turkowickiej Ikony Matki Bożej; od samego rana zaczęli przybywać pielgrzymi.

Pierwszą Boską Liturgię sprawował ks. Paweł Janiel - uczestniczyli w niej wszyscy, którzy okazali siostrom swoją pomoc w organizacji święta: liczna grupa młodzieży diecezji lubelsko – chełmskiej i goście z Białostocczyzny. Wszyscy mogli duchowo nasycić się śpiewem turkowickich sióstr. Liturgia zakończyła się „małym poświęceniem wody.”

O godz. 10 zebrani pielgrzymi i duchowieństwo uroczyście powitali przybyłych hierarchów. Uroczystościom przewodniczył arcybiskup Abel, któremu asystowali arcybiskup przemyski i gorlicki Paisjusz, biskup supraski Andrzej oraz ponad 40 duchownych ze wszystkich diecezji naszej Cerkwi. Po odczytanej Ewangelii ze słowem homilii do zebranych zwrócił się władyka Paisjusz. Większość pielgrzymów przybyłych do Turkowic na tę uroczystość przystąpiła do śww. Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii.

Wzruszającym faktem tegorocznych uroczystości było „mirotoczenije” ikony Matki Bożej Siedmiostrzelnej, którą przed dwoma laty do monasteru ofiarował potomek wysiedleńców z Chełmszczyzny, Metropolita Doniecki i Mariupolski Hilarion. Zgromadzeni wierni odebrali to jako zjawisko szczególnego Bożego błogosławieństwa.

Punktem kulminacyjnym tegorocznej uroczystości było poświęcenie krzyża na główną kopułę budującej się cerkwi pw. św. Paraskiewy Spasoblachereńsko – Turkowickiej Wyznawczyni. Podczas tej ceremonii liturgicznej duchowieństwo kolejny raz podczas „błagalnej ektenii” wspominało imiona darczyńców, którzy finansowo przyczynili się do wsparcia inwestycji budowlanych Monasteru w Turkowicach. Imiona te zostały złożone w kuli utrzymującej krzyż. Zgromadzeni pielgrzymi mogli też w modlitewnym nastroju ucałować poświęcony krzyż. Następnie krzyż ten został umocowany na kopule cerkwi.

Podczas nabożeństw wiernych zachwycał swoim pięknym śpiewem chór Katapetasma pod dyrekcją Łukasza Hajduczeni. Na zakończenie uroczystości arcybiskup Abel podziękował przybyłym hierarchom, duchowieństwu i pielgrzymom. Władyka dziękował wszystkim darczyńcom zaangażowanym w inicjatywę „Wspólne dzieło” naszej Cerkwi.

Wierni mogli podziwiać stan zaawansowania prac budowlanych rozbudowy turkowickiego monasteru. Końcowym miłym akcentem uroczystości był wspólny posiłek „agapa”, swoista liturgia po Liturgii.

Relacja z uroczystości Orthodox.fm

Fot. Dmytro Pokhyliuk