Supraśl: kolejny etap rekonstrukcji fresków

monaster-suprasl.pl, 08 lipca 2020

W Supraskim Monasterze rozpoczął się kolejny etap rekonstrukcji fresków. Tegoroczne prace obejmą północną ścianę nawy głównej, filary, narteks i pomieszczenie dla chóru. Bizantyjskie malowidła ścienne odtwarzane są na podstawie „Programu Konserwatorskiego prac odtworzenia XVI-wiecznych fresków cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu”.

Tegoroczne prace nadal wykonywane są dzięki pomocy ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętne wspólne dzieło odbudowy Monasteru Supraskiego. Ponadto odtworzenie fresków na ścianie północnej zostało wsparte docelowym dofinansowaniem: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Gminy Supraśl.

W piątek 3 lipca Monaster odwiedził Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wicepremier prof. Piotr Gliński. Zapoznał się on z ukończonymi w ubiegłym roku pracami, z których część powstała z dofinansowania MKiDN. Wicepremier powiedział: – Mamy w Supraślu nie tylko wspaniale odrestaurowaną cerkiew, Akademię Supraską, gdzie wnętrza są imponujące, ale także wiele innych zabytków. Całe miasteczko jest niezwykle urokliwe. Kultura i zabytki to jest wizytówka Podlasia.

Zwracamy się o dalszą pomoc wiernych i wszystkich przyjaciół Supraskiego Monasteru, gdyż dzięki Waszej ofiarności możemy kontynuować wspólne dzieło odbudowy. Pamiętajmy, iż wznosząc i upiększając widzialną świątynię Bożą, tym samym budujemy w sobie niewidzialną świątynię Ducha Świętego.

Prosimy o dalsze dobrowolne ofiary:
Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu
ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl
Bank Spółdzielczy w Białymstoku
Oddział w Supraślu
Numer konta: 83 8060 0004 0680 0286 2000 0010

Fotografie: Sławomir Kiryluk