Walne Zgromadzenie Bractwa Świętych Cyryla i Metodego

Bractwo CiM, 07 lipca 2020

4 lipca 2020 r. odbyło się Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego. W zebraniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 47 osób, wśród nich 30 delegatów. Oprócz delegatów obecni byli zaproszeni goście, w tym JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub; przedstawiciel JE Metropolity Sawy ks. prot. dr Doroteusz Sawicki, opiekunowie duchowni: ks. prot. dr Adam Misijuk, ks. prot. dr Andrzej Baczyński, ks. mitrat prot. Teodor Weremiejuk, a także Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku – dr Marcin Abijski, będący gospodarzem zebrania, ponieważ tym razem miało ono miejsce w NSP Cyryla i Metodego w Białymstoku.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystym molebniem w szkolnej kaplicy, który celebrował ks. prot. dr Andrzej Kuźma przy udziale obecnego duchowieństwa.

Rozpoczynając Zebranie Przewodniczący Zarządu Głównego Bazyli Piwnik podsumował pracę Bractwa za okres kadencji Zarządu Głównego 2017-2019 r. Przewodniczący ZG podziękował także dyrektorowi NSP św. św. Cyryla i Metodego dr. Marcinowi Abijskiemu, o. Piotrowi Makalowi, który przez ostatnie lata pełnił funkcję kierownika biura Zarządu Głównego oraz pracownikom biura.

W dalszej części zebranie przebiegało według zaplanowanego programu. Przewodniczącym zebrania został Jan Smyk oraz powołano członków Komisji Skrutacyjno-Wyborczej oraz Komisji Wniosków i Uchwał, a także protokolanta. Po stwierdzeniu kworum głosowano nad uchwałami.

Następnie głos zabrał JE Arcybiskup Jakub, który wspomniał, że głównym kierunkiem działalności Bractwa jest działalność edukacyjna. Życząc błogosławieństwa Bożego na przyszłość, podziękował za utworzenie jedynej w Polsce prawosławnej szkoły oraz za działania Bractwa na rzecz prawosławia.
 
Kolejnym punktem Zebrania było sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej, które przedstawił przewodniczący Roman Romaniuk. Po odczytaniu sprawozdania, przewodniczący Zebrania Jan Smyk podziękował przewodniczącemu Głównej Komisji Rewizyjnej za rzetelną pracę, a następnie zachęcał zgromadzonych do dyskusji nad treścią sprawozdań, bądź zgłaszania innych tematów do omówienia. Kilkoro uczestników zebrania zechciało podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi działań podejmowanych przez Zarząd Główny, bądź inicjatyw prowadzonych w kołach terenowych. Głos zabrała Lucyna Ruszuk z Hajnówki, Andrzej Salnikow z Bielska Podlaskiego, Michał Bajko z Hajnówki oraz Halina Malesiak z Ełku. Na zakończenie Przewodniczący ZG Bazyli Piwnik podziękował wszystkim członkom Bractwa za pracę w 2019 r.

Kolejnym punktem zebrania było wręczenie Orderów Świętych Braci Sołuńskich. Wielu obecnych na zebraniu z dużym zaskoczeniem i radością odebrało srebrne i złote odznaczenia.

W dalszej części zebrania głos zabrał przedstawiciel JE Metropolity Sawy o. Doroteusz Sawicki, który przekazał ciepłe słowa od Władyki. Metropolita podziękował Bractwu za pracę na rzecz Cerkwi i życzył dalszych sukcesów. Podkreślił doskonałe wyniki szkoły i przedszkoli, i podziękował za publikacje.

Wybory władz Stowarzyszenia nie przyniosły dużych zmian. Do Zarządu Głównego na miejsce Piotra Karola Potempy, który nie wyraził woli  kandydowania, wszedł Grzegorz Nazaruk, natomiast Halinę Leszczyńską w Głównej Komisji Rewizyjnej zastąpiła Olga Charkiewicz.

Po wyborach władz odbyło się krótkie szkolenie dla członków kół terenowych z przepisów ochrony danych osobowych, które przeprowadziła przedstawicielka firmy STS Elektronik.

Coroczne spotkanie Bratczyków było także okazją do rozmów i wymiany doświadczeń, a dla tych, którzy pierwszy raz byli uczestnikami Walnego Zebrania, także możliwością poznania nowych bratczyków z całej Polski.
 
 
Zebranie zakończyło się uroczystym obiadem w kaplicy szkolnej.