Ruch służbowy w diecezji białostocko-gdańskiej

protodiakon Wiaczesław Perek, 30 czerwca 2020

- JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 42/O/P/2020 zwolnił, z powodów zdrowotnych, z dniem 31 lipca 2020 roku, ks. mitrata Sławomira Tofiluka, ze stanowiska proboszcza Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP w Juszkowym Grodzie i przeniósł go w stan spoczynku.

- JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 43/P/2020 zwolnił z dniem 31 lipca 2020 ks. prot. Władysława Masajłę ze stanowiska wikariusza Parafii Prawosławnej św. wielkiego męcz. Jerzego w Białymstoku.

- JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 44/O/P/2020 zwolnił z dniem 31 lipca 2020 r. ks. Sylwestra Klebusa ze stanowiska wikariusza Parafii Prawosławnej Św. Ducha w Białymstoku.

- JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 45/O/P/2020 zwolnił z dniem 31 lipca 2020 roku, ks. prot. Justyna Jaroszuka ze stanowiska wikariusza w Parafii Prawosławnej św. Aleksandra Newskiego w Sokółce.

- JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 46/O/P/2020 zwolnił z dniem 31 lipca 2020 roku ks. prot. Piotra Charytoniuka ze stanowiska proboszcza Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP w Krynkach.

- JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 47/O/P/2020 mianował z dniem 01 sierpnia 2020 roku ks. prot. Justyna Jaroszuka proboszczem Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP w Krynkach.

- JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 48/O/P/2020 mianował z dniem 01 sierpnia 2020 roku ks. Sylwestra Klebusa proboszczem Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP w Juszkowym Grodzie.

- JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 49/O/P/2020 mianował z dniem 01 sierpnia 2020 roku ks. prot. Piotra Charytoniuka wikariuszem Parafii Prawosławnej św. wielkiego męcz. Jerzego w Białymstoku.

- JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 50/O/P/2020 mianował z dniem 01 sierpnia 2020 roku ks. prot. Władysława Masajłę wikariuszem Parafii Prawosławnej Św. Ducha w Białymstoku.

- JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 51/O/P/2020 mianował z dniem 01 sierpnia 2020 roku ks. Łukasza Ławreszuka wikariuszem w Parafii Prawosławnej św. Aleksandra Newskiego w Sokółce.

- JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 52/O/P/2020 ustanowił ks. mitrata Anatola Ławreszuka rezydentem w Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.

Fotografia: protodiakon Wiaczesław Perek

za: orthodox.bialystok.pl