Świętego Onufrego w Jabłecznej

Jakub Oniszczuk, 26 czerwca 2020

Uroczystości ku czci świętego Onufrego Wielkiego rozpoczęły się w Jabłecznej całonocnym czuwaniem, w którym uczestniczyli niemal wszyscy biskupi PAKP, dziesiątki duchownych oraz rzesza wiernych. Świętowanie nie ustawało całą noc. O 23:00 celebrowano akatyst ku czci świętego Onufrego Wielkiego przed jego cudotworną ikoną, która w ostatnim czasie przeszła gruntowną renowację. Następnie o godzinie 1:00 biskup siemiatycki Warsonofiusz sprawował pierwszą tego dnia Liturgię - w cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy. Nad ranem, o godzinie 4:00 biskup supraski Andrzej przewodniczył Liturgii w znajdującej się nad brzegiem Bugu cerkwi Świętego Ducha.

Centralnym punktem uroczystości była Boska Liturgia sprawowana pod przewodnictwem Jego Eminencji Sawy, metropolity Warszawskiego i całej Polski w Soborze świętego Onufrego Wielkiego, w głównej świątyni monasteru, w której znajduje się zarówno cudotworna ikona świętego Onufrego, jak i Jabłeczyńska Ikona Matki Bożej, nazywana również "Wypełnienie Przepowiedni Proroczych". Metropolicie asystowali arcybiskupi: lubelski i chełmski Abel, białostocki i gdański Jakub, wrocławski i szczeciński Jerzy, przemyski i gorlicki Paisjusz, bielski Grzegorz oraz biskup łódzki i poznański Atanazy.

Już tradycyjnie, podczas głównej Boskiej Liturgii śpiewał chór pod dyrygenturą prof. Włodzimierza Wołosiuka.

W trakcie świątecznych uroczystości metropolita Sawa dokonał również chirotonii na prezbitera ks. Tarazjusza Diachuka z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach.

W dniu świętego Onufrego Wielkiego przypada również wspomnienie liturgiczne innego wielkiego ascety, świętego Piotra Atoskiego, patrona namiestnika monasteru w Jabłecznej, ihumena Piotra (Dawidziuka).

W tegorocznych przygotowaniach do świątecznych uroczystości pomagała młodzież z Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. W obozie roboczym, który zorganizował Zarząd Centralny Bractwa, wzięło udział kilkanaście osób, z których część zostanie w Jabłecznej jeszcze do 28 czerwca.

Fotografie: Piotr Sterlingow