Święto parafialne Wszystkich Świętych w Białymstoku

o. Piotr Pietkiewicz, 23 czerwca 2020

W niedzielę 14.06.2020 r. uroczystości liturgiczne w Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych w Białymstoku rozpoczęły się o godz. 8.00 oświęceniem wody. Następnie o 9.45 Jego Ekscelencję Jakuba,  Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, powitali przed cerkwią: dzieci, młodzież, członkowie Rady Parafialnej oraz proboszcz ks. prot. Piotr Pietkiewicz. W uroczystej Świętej Liturgii pod przewodnictwem Arcybiskupa Jakuba uczestniczyło 16 duchownych: ks. mitr. Jerzy Mackiewicz, ks. mitr. Aleksander Konachowicz, ks. mitr. Mikołaj Podolec, ks. mitr. Mirosław Tomaszewski, ks. prot. Anatol Kiryk, ks. prot. Konstanty Bondaruk, ks. prot. Jan Karpiuk, ks. prot. Paweł Łapiński, ks. prot. Mirosław Filimoniuk, ks. prot. Piotr Pietkiewicz, ks. prot. Piotr Augustyńczuk, ks. Paweł Szwed, ks. Łukasz Ławreszuk, ks. Dawid Bartoszuk oraz protodiakoni: Wiaczesław Perek i Dymitr Tichoniuk.

Nabożeństwo upiększały swym śpiewem chóry parafialne: chór dorosłych pod kierownictwem Ludmiły Geiger oraz dziecięcy, prowadzony przez matuszkę Annę Petrowską. Po odczytaniu Ewangelii, w homilii Arcybiskup Jakub przypomniał, że życie z modlitwą, uczestnictwo w sakramentach jest codziennym zbliżaniem się do Boga i zdobywaniem uświęcającej łaski. Atrybutem świętości nie muszą być cuda czy św. relikwie, lecz pobożne życie. Każdy,  kto w swym życiu dąży do zbawienia przestrzegając ewangelicznych przykazań, dostępuje stanu osobistego uświęcenia, które powinno być podstawowym celem życia człowieka.

Na zakończenie uroczystości parafialnych, proboszcz ks. prot. Piotr Pietkiewicz w imieniu wszystkich zebranych podziękował Jego Ekscelencji abp. Jakubowi za przewodniczenie modlitwie, arcypasterskie pouczenie i błogosławieństwo zebranych oraz zaprosił Władykę na święto św. św. Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii w dniu 30 września, w celu oświęcenia nowej plebanii.

Relacja ze święta w Radiu Orthodoxia

Fotografie: Marcin Surynowicz