Liturgia w Świątkowej Wielkiej

ks. prot. Andrzej Grycz, 15 czerwca 2020

Jak co roku, w drugą sobotę czerwca w Świątkowej Wielkiej na polanie nieopodal przydrożnej kapliczki, celebrowana jest św. Liturgia z okazji wspomnienia św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej, a w szczególności kapłana męczennika Pawła (Szwajko) i męczennicy matuszki Joanny, którzy przed tym jak trafili na Chełmszczyznę, nieśli swą posługę na Łemkowszczyźnie. Przy tej kaplicy św. Paweł Szwajko sprawował nabożeństwa w okresie międzywojennym XX wieku dla miejscowej łemkowskiej ludności prawosławnej.

Przed św. Liturgią, ks. Marek Gocko, w przydrożnej kapliczce dokonał obrzędu małego poświęcenia wody.

Świętą Liturgię celebrował arcybiskup przemyski i gorlicki Paisjusz, w asyście duchowieństwa Dekanatów Gorlickiego i Sanockiego oraz ihumena Pafnucego z Zapałowa.

Po Ewangelii, ze słowem do wiernych zwrócił się ks. mitrat Piotr Pupczyk.

Po zakończeniu św. Liturgii i doksologii święta władyka Paisjusz pozdrowił licznie zebranych wiernych, przybliżył martyrologię Chełmszczyzny i południowego Podlasia oraz wezwał wszystkich do gorliwej służby Cerkwi prawosławnej w duchu posłuszeństwa i pokory, tak jak to czynili święci Paweł i Joanna. Następnie wierni pokłonili się cząstkom św. relikwii św. św. męczenników Bazylego Martysza i Ignacego Jabłeczyńskiego.

Święta Eucharystia sprawowana na miejscu nieistniejącej już wsi, piękny śpiew chóru pd. Imości Marianny Jarej, przepełnione miłością słowa płynące z ust władyki i kaznodziei oraz modlitwa wiernych napełniły serca zebranych szczególną radością duchową potwierdzającą fakt, iż nie w sile Bóg, a w prawdzie. Odeszliśmy z tego świętego miejsca wzbogaceni i wzmocnieni duchowo, gdyż odczuliśmy obecność naszych niebiańskich orędowników,  świętych Męczenników Chełmskich i Podlaskich, których modlitwami pozostajemy, aby nieść światu słowo prawdy i miłości.

Po zakończeniu uroczystości liturgicznych miała miejsce wspólna agapa.

ks. prot. Andrzej Grycz
zdjęcia: autor i Mikołaj Grycz

za: orthodox.pl