Dzień pamięci Świętych Męczenników ziemi Chełmskiej i Podlaskiej.

ks. Korneliusz Wilkiel, 15 czerwca 2020

14 czerwca 2020 r., w I Niedzielę po Pięćdziesiątnicy - Wszystkich Świętych - w prokatedralnej Cerkwi p.w. Św. Jana Teologa w Chełmie miały miejsce uroczystości liturgiczne ku czci Św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej.

Niedzielne, świąteczne nabożeństwa rozpoczęły się Akatystem ku czci Śww. Męczenników, który sprawowali ks. Jan Łukaszuk, proboszcz parafii prawosławnej p.w. Opieki Matki Bożej w Bończy oraz ks. Michał Doroszkiewicz proboszcz parafii prawosławnej p.w. Św. Marii Magdaleny w Puławach.

Centralnym punktem uroczystości była Boska Liturgia, której przewodniczył ordynariusz prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej Abp Abel.

Tegoroczne obchody były szczególne, ponieważ ze względu na wprowadzony stan epidemii i zamknięcie granic nie mogli być obecni pielgrzymi z Ukrainy, którzy każdego roku przyjeżdżali, aby oddać cześć swoim przodkom, którzy byli mieszkańcami Chełmszczyzny i Podlasia i oddali swoje życie za to, że byli prawosławni.

Podczas Małego Wejścia Abp Abel odznaczył kolejnymi nagrodami kapłańskimi, przyznanymi przez Święty Sobór Biskupów PAKP,  ks. Marcina Gościka, wikariusza parafii p.w. Św. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej (palicą) oraz ks. Dariusza Wasiluka, proboszcza parafii p.w. Św. Mikołaja w Tomaszowie Lubelskim (protojerestwem).

Po zakończeniu Boskiej Liturgii odbyła się tradycyjna świąteczna procesja z relikwiami św. męczennika Sergiusza Zaharczuka. Następnie głos zabrał Abp Abel, dziękując wszystkim za udział w tym bardzo ważnym dla ziemi chełmskiej święcie. Hierarcha wyraził wdzięczność dla proboszcza parafii – ks. Jarosława Szczura, za aktywną pracę i zaangażowanie w rozwój Chełmskiej społeczności parafialnej.

Na zakończenie ze słowem do wszystkich zebranych zwrócił się proboszcz parafii. Duchowny podziękował w pierwszej kolejności dla Abp Abla za przyjęcie zaproszenia i przewodniczenie świątecznym nabożeństwom. Wyrazy wdzięczności skierowane zostały również pod adresem duchowieństwa oraz wiernych.

fot. Dmytro Pokhyliuk