Dzień Świętego Ducha w Gródku

protodiakon Wiaczesław Perek, 09 czerwca 2020

8 czerwca w Dniu Świętego Ducha, JE Najprzewielebniejszy Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański, odprawił Boską Liturgię w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Gródku. Podczas nabożeństwa Arcybiskup nagrodził w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego w Topolanach, ks. prot. Aleksandra Aleksiejczuka, prawem noszenia palicy.

W słowie do zebranych Arcybiskup Jakub powiedział m.in.: dziś obchodzimy wielkie święto, a nazwa tego święta oddaje doskonale jego treść. Święto Pięćdziesiątnicy znane było już w Starym Testamencie. Było to wspomnienie przekazania przez Boga 10 przykazań narodowi izraelskiemu. Chrześcijanie natomiast w dniu święta Pięćdziesiątnicy wspominają wydarzenie zstąpienia Ducha Świętego na apostołów. Kontynuując Arcybiskup powiedział, że z tego względu prawosławni używają także drugiej nazwy tego święta, a mianowicie Zesłanie Świętego Ducha na Apostołów. Często spotyka się również jeszcze inną nazwę tego święta – Święto Trójcy. Ta ostania nazwa podkreśla, iż tego dnia ukazała się nam trzecia Osoba Trójcy – Świętych Duch. Jak zaznaczył Arcybiskup, Święty Duch objawiał się już wcześniej wiele razy, ale łaska Świętego Ducha, która spłynęła na apostołów, była szczególna. Dzięki niej apostołowie zaczęli głosić Dobrą Nowinę całemu światu. Również dzięki niej ludzie zbierają się w świątyni, tak jak my dziś w Gródku, by podziękować Bogu za Jego łaski.

Drugi dzień święta Trójcy to także jubileusz pięćdziesięciolecia wyświęcenia obecnej gródeckiej cerkwi. Poświęcenia murowanej cerkwi w dniu Świętego Ducha 15 czerwca 1970 r. dokonał ówczesny biskup wrocławski i szczeciński Bazyli, w późniejszy metropolita warszawski całej Polski, który będąc kapłanem był proboszczem gródeckiej parafii w latach 1946–1960.

Fotografie: Radosław Kulesza