Pięćdziesiątnica w katedrze metropolitalnej

orthodox.pl, 08 czerwca 2020

Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu oraz dziesięć dni po wstąpieniu na niebo Pana naszego Jezusa Chrystusa, Cerkiew prawosławna wysławia Świętą Trójcę, wspominając wydarzenia zstąpienia Św. Ducha na apostołów. Łaska Św. Ducha została dana apostołom dla głoszenia Ewangelii całemu światu i należytego rozumienia nauki Chrystusa. Uczniowie otrzymali również moc udzielania Św. Ducha innym oraz dar mowy w różnych językach, co okazało się pomocnym przy zwiastowaniu Dobrej Nowiny światu. Prawdę tę doskonale wyrażają słowa świątecznego troparionu: „Błogosławiony jesteś, Chryste Boże nasz, któryś rybaków uczynił mędrcami, zesławszy im Ducha Świętego i przez nich złowiwszy świat, Miłujący człowieka, chwała Tobie.” W tym świątecznym dniu Cerkiew w szczególny sposób wzywa wiernych do odnowienia i umocnienia łaski darowanego Św. Ducha.

tekst: lektor Jakub Moczarski
zdjęcia: lektor Michał Przyjałkowski – Hryniewiecki

Z pełną relacją można się zapoznać na stronie orthodox.pl