Umieszczenie tabliczki na krzyżu na Grabarce

Sławomir Nazaruk, 08 czerwca 2020

31 maja br. na św. Górze Grabarce odbyło się umieszczenia tabliczki na krzyżu ustawionym w dniu 21 marca 2020 r. w intencji wybawienia od epidemii koronawirusa z inicjatywy Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów.

Tabliczka zawiera informacje o intencji ustawienia krzyża, inicjatorach i dacie. Została ona wykonana przez metaloplastyka Janusza Tałucia z Białegostoku i odlana w mosiądzu.

W modlitewnym spotkaniu w Monasterze Świętych Marty i Marii na św. Górze Grabarce uczestniczyli: opiekun duchowy Bractwa ojciec Hiob z Monasteru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu, członkowie Zarządu Bractwa, osoby biorące udział w ustawieniu krzyża w dniu 21 marca br. oraz autor tabliczki.

Uroczystość rozpoczęła się molebnem odprawionym przez ojca archimandrytę Hioba w głównej świątyni monasteru - cerkwi Przemienienia Pańskiego. Następnie ojciec Hiob poświęcił tabliczkę.

Spotkanie zakończyło się obiadem w monasterskiej stołówce z błogosławieństwa przełożonej monasteru - ihumeni Hermiony oraz rozmową z ojcem Hiobem.

Fotografie:  Piotr Oniszczuk