Pierwsza Internetowa Szkoła Amerykańskiej Cerkwi Prawosławnej

Stefan Dmitruk, 29 kwietnia 2020

25 marca 2020 roku rozpoczęła działalność Pierwsza Internetowa Szkoła „OCA Church School” Amerykańskiej Cerkwi Prawosławnej (dalej: OCA). Jej koordynatorem jest archidiakon Joseph Matusiak z Wydziału Edukacji OCA. W katechezie uczestniczą setki dzieci oraz młodzież ze wszystkich diecezji Amerykańskiej Cerkwi Prawosławnej. Zajęcia w szkole online prowadzą nauczyciele religii prawosławnej z OCA. W lekcje religii Amerykańskiej Cerkwi Prawosławnej jest zaangażowane Prawosławne Bractwo „Starożytne Wyznanie Wiary” Archidiecezji Ameryki Północnej Patriarchatu Antiocheńskiego.

Według archidiakona Matusiaka, po pięciu tygodniach działalności (stan na 27 kwietnia 2020 roku) Pierwsza Internetowa Szkoła „OCA Church School” jest ogromnym sukcesem – głównie dzięki zaangażowaniu dzieci oraz rodziców.

Rejestracja uczniów uczestniczących w lekcjach religii prawosławnej odbyła się za pomocą specjalnego formularza online. 30 marca koordynator przygotował specjalne rekomendacje i informacje dotyczące funkcjonowania katechezy on-line, które można było pobrać ze strony OCA.
Katecheza odbywa się w określone dni o stałej porze (godzina 15.30). Dzieci i młodzież podzielono na internetowe klasy, założone w programie wideo do lekcji online (zoom.us). Uczniowie spotykają się wirtualnie w każdy poniedziałek (klasy 9 – 12), wtorek i piątek (klasy 3 – 5) oraz czwartek (klasy 6 – 8). Rozkład lekcji, tematyka i materiały do zajęć zdalnych znajdują się na oficjalnej stronie Amerykańskiej Cerkwi Prawosławnej oraz jej profilach w mediach społecznościowych.

W katechezie online szkoła posługuje się Pismem Świętym, synaksarionami dla dzieci, metodą odwróconej lekcji (uczniowie otrzymują z wyprzedzeniem rekomendacje i polecenie opanowania określonego materiału z lekcji religii), multimedialnymi modlitewnikami, narzędziami Technologii Informacyjno-Komunikacyjnymi (program zoom.us; Google Drive).

Nauczyciele wykorzystują multimedialne zasoby OCA – m.in. podcasty radiowe, periodyki dla dzieci (w plikach pdf), scenariusze zajęć dla nauczycieli (pliki pdf), zasoby informacyjne strony OCA, Archidiecezji Ameryki Północnej Patriarchatu Antiocheńskiego oraz oficjalnych profili Cerkwi w mediach społecznościach. Bractwo „Starożytne Wyznanie Wiary” Archidiecezji Ameryki Północnej Patriarchatu Antiocheńskiego udostępniło Wydziałowi Edukacyjnemu OCA bardzo bogatą bazę materiałów multimedialnych, złożoną z filmów, wykładów w formie audio i wideo, radiowych podcastów oraz książek w formie e-book, dedykowanych osobom dorosłym i dzieciom.

Na podstawie: oca.org; ancientfaith.com.

Stefan Dmitruk