Spotkanie Pańskie w Morochowie

ks. Julian Felenczak, 19 lutego 2016

15 lutego w dzień parafialnego święta Spotkania Pańskiego w Morochowie Liturgię Świętą celebrował Jego Ekscelencja Biskup Gorlicki Paisjusz w asyście duchowieństwa: ks. mitrata Jana Antonowicza, ks. Prot. Władysława Masajło z Białegostoku, ks. Prot. Juliana Felenczaka, ks. Marka Gocko z Komańczy, ks. Dariusza Bojczyka z Rzeszowa i protodiakona Antoniego Jary.

Władykę Paisjusza przy wejściu do cerkwi przywitały dzieci, które wręczyły mu kwiaty i wyrecytowały wiersze oraz starosta cerkiewny, który tradycyjnie powitał hierarchę chlebem i solą. W cerkwi arcypasterza powitał ks. proboszcz Julian Felenczak.

Podczas Liturgii kazanie wygłosił ks. Jan Antonowicz, nawiązując do znaczenia i symboliki Święta Spotkania Jezusa Chrystusa.

Po zakończonej Liturgii władyka Paisjusz poświęcił świece gromniczne oraz przybliżył w swoim nauczaniu symbolikę światła i samych świec. Hierarcha nawiązał także do niedzielnego czytania ewangelicznego (niedzieli o Zacheuszu) poprzedzającego dzień Spotkania Pańskiego. "Jak Zacheusz zapragnął ujrzeć Zbawiciela i otrzymał dar obecności Samego Chrystusa w jego domu. Tak i my dzisiaj, niegodni grzesznicy wstępujemy na wyżyny duchowości Cerkwi prawosławnej, aby stojąc w świątyni razem ze sprawiedliwym Symeonem spotkać idącego ku nam Zbawiciela."

Władyka pozdrowił wszystkich licznie zebranych w ten świąteczny dzień w Morochowskiej cerkwi wiernych, życząc im wielu duchowych i fizycznych sił i Bożego błogosławieństwa. Należy tutaj podkreślić fakt, iż cerkiew w Morochowie jest jedyną prawosławną parafialną świątynią w Polsce poświęconą świętu Spotkania Pańskiego, dlatego też i liturgiczne wspomnienie tego wielkiego święta ma tutaj szczególnie uroczysty charakter.

Podczas uroczystego obiadu, na który wraz ze swoim Władyką i duchowieństwem zaproszeni byli wszyscy wierni, śpiewał chór "Śpiwanka" z Mokrego pod kierownictwem Marianny Jarej. W tym dniu miało miejsce też miejsce integracyjne spotkanie młodzieży dekanatu sanockiego związane ze Światowym Dniem Młodzieży Prawosławnej.

Fot: Beata Klaja

za: orthodox.pl