Uroczystości ku czci świętych Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej

Bartłomiej Danieluk, 21 maja 2016

W dniu 15 maja br. odbyły się główne uroczystości ku czci świętych równych apostołom Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej. Uroczystościom przewodniczył Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski. Podczas Boskiej Liturgii koncelebrowali ks. mitr. Wincenty Pugacewicz, ks. mitr. Aleksy Subotko, ks. mitr. Aleksy Andrejuk, ks. prot. Andrzej Pugacewicz, ks. prot. Sławomir Chwojko, ks. prot. Wiesław Skiepko, ks. prot. Marcin Gościk, ks. Jan Jałoza oraz ks. protodiakon Wadim Sztemburski.

Z okolicznościową homilią do wiernych zwrócił się abp Abel. W swoim słowie podkreślił rolę i znaczenie apostolskości prawosławnych wiernych w zsekularyzowanym świecie, szczególnie mieszkańców Chełmszczyzny i południowego Podlasia. Podkreślił także bogactwo i ogromne znaczenie spuścizny, jaką przekazali nam święci Cyryl i Metody.

Na zakończenie uroczystości abp Abel serdecznie podziękował wszystkim zebranym, za tak ważne wspólne przeżywanie pamięci równych apostołom Cyryla i Metodego, którzy są nazywani także współapostołami Europy. To dzięki ich spuściźnie posiadamy tak bogatą kulturę chrześcijańską na tych ziemiach. Ekscelencja podziękował za przybycie duchownym, zaproszonym gościom oraz wszystkim zebranym uczestnikom uroczystości.

Na zakończenie ze słowami wdzięczności zwrócił się proboszcz parafii ks. Andrzej Pugacewicz. Podziękował ekscelencji, duchowieństwu oraz wszystkim zebranym za wspólne przeżywanie tak ważnego dnia dla społeczności parafialnej z Białej Podlaskiej.

Tego dnia swoją obecnością zaszczycili także zaproszeni goście: z ramienia prezydenta miasta, naczelnik Bogumiła Zieńczuk, Konsul Białorusi Vładisłav Khałło, Komendant Miejski Policji nadkom. Jerzy Czebreszuk, Dyrektor Zakładu Karnego w Zabłociu mjr Sławomir Stańczuk, Katarzyna Serpotowska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 w Białej Podlaskiej.
Po nabożeństwie wszyscy zaproszeni goście udali się na wspólną świąteczną agapę.

Fot. Władysław Szołucha