Konferencja ELEOS i FDN

Anna Rogacz, 19 lutego 2016

ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej w partnerstwie z warszawską Fundacją Dzieci Niczyje zorganizował seminarium pt.: „Mowa nienawiści w sieci, a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”. Spotkanie odbyło się 16 lutego 2016 r. w sali plenarnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

W ostatnim czasie dość często słyszymy o różnego rodzaju przejawach nietolerancji, dyskryminacji i braku szacunku dla szeroko rozumianej odmienności. Zjawisko to jest szczególnie zauważalne w świecie wirtualnym. Mowa nienawiści jest obecna na portalach internetowych, w serwisach społecznościowych, a także na stronach informacyjnych w postaci komentarzy pod poszczególnymi artykułami. Odbiorcami tych treści są bardzo często młodzi ludzie, którzy dopiero kształtują swój światopogląd i tworzą własny „kodeks” zasad moralnych. Świadomi tej sytuacji wychowawcy, nauczyciele i rodzice mogą reagować i mieć realny wpływ na kulturę zachowań w Internecie.

Pan Maciej Kępka z Fundacji Dzieci Niczyje przedstawił negatywne zjawiska pojawiające się w sieci dotyczące przede wszystkim hejtowania oraz mowy nienawiści. Uczestnikom spotkania został przedstawiony teoretyczny aspekt tych pojęć, a także poprzez różnorodne zdjęcia, filmy i krótkie prezentacje praktyczny wymiar i namacalne dowody działalności hejterów w Internecie. Wszyscy wspólnie zastanawialiśmy się nad tym jakie wypowiedzi są konstruktywną krytyką, a które z nich to już hejterskie komunikaty naruszające godność drugiej osoby. Zebrani edukatorzy zostali również wyposażeni w wiedzę dotyczącą konstruktywnego reagowania na internetowe hejty tak, by nie doprowadzać do tak zwanego flejmu czyli długiej wymiany obraźliwych komentarzy. Prowadzący pokazał krok po kroku jak zblokować dostarczanie wiadomości przez określoną osobę (hejtera) oraz jak zgłosić do administratora danego portalu treści naruszające regulamin. Ostatnim punktem spotkania było przedstawienie poszczególnych kampanii, akcji i projektów pozwalających młodym ludziom na włączenie się w inicjatywy promujące otwartość i tolerancję w opozycji do obrażania i poniżania innych zarówno w wirtualnym jak i realnym świecie. Zebrani edukatorzy otrzymali informację na temat różnorodnych scenariuszy zajęć i pomocy dydaktycznych, z których można bezpłatnie skorzystać przy realizacji własnych działań z dziećmi i młodzieżą przeciw hejtowaniu i mowie nienawiści.

Temat konferencji choć bardzo trudny i poruszający, był niezwykle ważny i wart poznania. Wszyscy musimy pamiętać o tym, że w Internecie choć jest on światem wirtualnym nie jesteśmy anonimowi, a wypowiadane (wypisywane) przez nas słowa mają taką samą moc, jak te mówione stojąc twarzą w twarz z drugą osobą.

Organizatorzy dziękują Maciejowi Kępce z Fundacji Dzieci Niczyje za rzetelne przygotowanie i ciekawe przedstawienie zjawiska mowy nienawiści i hejtowania w sieci, a także Urzędowi Marszałkowskiemu za bezpłatne udostępnienie sali konferencyjnej.