Śpiew bizantyjski na Liście UNESCO

o. Jarosław Jóźwik, 25 grudnia 2019

11 grudnia UNESCO wpisało śpiew bizantyjski na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości: „Powstały na początku chrześcijaństwa, śpiew bizantyjski, wyjątkowy gatunek muzyczny przekazywany przez Kościół prawosławny, przetrwał do dziś, dzięki czemu uzyskał wpis […] na Listę Dziedzictwa Niematerialnego UNESCO.”

Prezentacja na stronie witryny Unesco: