Święty Spirydon z Tremituntu

ks. Łukasz Leonkiewicz, 13 grudnia 2019Pierwszego Soboru okazałeś się obrońcą i cudotwórcą, mający Boga w sercu Spirydonie, ojcze nasz. Przeto zmarłą w grobie przywołałeś i żmiję w złoto zamieniłeś, i kiedy śpiewałeś święte modlitwy, aniołów współsłużących tobie miałeś, o świętobliwy. Chwała Temu, Który daje tobie moc, chwała Koronującemu Ciebie, chwała Temu, Który poprzez Ciebie uzdrawia wszystkich.


W roku 2015 Polskę odwiedziły relikwie św. Spirydona z Tremituntu. Od tamtej pory święty ten jest coraz bardziej rozpoznawalny wśród wiernych naszego Kościoła, a gdzieniegdzie jego kult stał się stałym elementem życia parafialnego. Święty Spirydon jest jednym z najbardziej czczonych świętych w Grecji i - obok świętego Mikołaja - jest patronem licznych zawodów. Za swojego opiekuna uważają go garncarze, sieroty, żeglarze oraz wszyscy podróżujący na statkach, jednak najbardziej czczony jest on przez mieszkańców wyspy Korfu. To tam, w starożytnym mieście Kerkira (dziś zwanym Korfu), od 1456 roku znajdują się jego relikwie, a sam święty jest uważany za patrona i opiekuna całej wyspy. Kult św. Spirydona rozpoczął się bardzo wcześnie, bo już w IV wieku.

Święty urodził się w prostej, rolniczej rodzinie ok. 270 roku i prowadził zwykłe, pasterskie życie, które wzbogacił piękną cechą charakteru, jaką jest bezinteresowna pomoc niesiona innym ludziom. Jego otwartość i serdeczność sprawiały, że ludzie widzieli w nim człowieka godnego zaufania. W młodym wieku Spirydon ożenił się z pobożną kobietą, która urodziła mu córkę o imieniu Irena. Niestety święty bardzo szybko owdowiał, ale nie było to ostatnie trudne doświadczenie życiowe. Święty Spirydon cierpiał także prześladowania i wygnanie z powodu swojej wiary w Jezusa Chrystusa. W czasach cesarza Maksymiana został skazany na zesłanie do Hiszpanii, które skończyło się wraz z wejściem w życie edyktu mediolańskiego, wydanego przez cesarza Konstantyna Wielkiego. Po powrocie z wygnania, święty powrócił do swojej ojczyzny, którą był Cypr i kontynuował wcześniejsze pasterskie życie. Jednakże jego pobożność i gorliwość w wierze stały się przyczyną wybrania go na biskupa Tremithus. Jako biskup św. Spirydon zasłynął z tego, że zawsze był blisko swoich wiernych. Modlił się za nich i wspierał podczas suszy i zarazy, pokazując swoimi czynami, na czym polegać ma chrześcijańska miłość.

Jednym z najbardziej znanych wątków z życia św. Spirydona jest jego udział w I Soborze Powszechnym w Nicei w 325 r. Wówczas, gdy omawiano herezję Ariusza i układano chrześcijańską naukę o Trójcy Świętej, to właśnie prosty biskup, a nie uczony najlepiej jak mógł wyjaśnił tym, którzy nie rozumieli, naukę o Trójcy Świętej. Gdy kwestionowano boskość Jezusa Chrystusa i przekonywano, że nie można wyznawać Trójcy Świętej, święty Spirydon wystąpił ze słowem, w którym metaforycznie wyjaśnił, jak możliwa jest jedność trzech Boskich Osób. Odwołał się wówczas do konkretnego przykładu – cegły. Cegła jest jedna, choć jednoczy w sobie trzy żywioły – ziemię, wodę i ogień. Podobna sytuacja ma miejsce w odwiecznym życiu Trójcy Świętej. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty są trzema hipostazami jednej natury Trójcy Świętej. Tak głębokie zrozumienie istoty dogmatu o Trójcy Świętej było możliwe dlatego, że święty Spirydon był człowiekiem szczerej, serdeczniej modlitwy. Prostota jego serca i otwartość na działanie Boga sprawiły, że prosty biskup lepiej niż pozostali rozumiał złożone koncepcje filozoficzne chrześcijańskiej nauki o Trójcy Świętej.

Święty Spirydon nazywany jest Cudotwórcą, ponieważ znane są liczne cudowne wydarzenia, które miały miejsce dzięki modlitwie świętego bądź dzięki modlitwie przy jego relikwiach. Święty zmarł 14 grudnia 348 roku, a jego relikwie początkowo znajdowały się w Tremituncie, by w 691 roku zostały przeniesione do Konstantynopola, skąd w 1456 roku wywieziono je do Korfu, gdzie do dziś się znajdują.

Pamięć świętego Spirydona jest obchodzona 12 grudnia i wówczas w Korfu mają miejsce świąteczne uroczystości, na które przybywa mnóstwo ludzi, chcących uczcić pamięć świętego. Ze świętym Spirydonem związane są liczne legendy, a jedna, chyba najpiękniejsza z nich, głosi, że święty biskup każdego wieczoru, niczym dobry pasterz i opiekun, obchodzi wyspę Korfu dookoła sprawdzając, czy nie zagraża jej nic złego.

Wczoraj (12 grudnia) nie tylko w Korfu, ale także w wielu miejscach prawosławnej Grecji, prawosławni ludzie gromadzili się w różnych świątyniach w celu uczczenia tego wielkiego świętego.

Fotogaleria i relacja z tegorocznych uroczystości (w jęz. greckim)

Źródła:
https://pravlife.org/ru/content/svyatitel-spiridon-trimifuntskiy-svyatoy-rieltor-ili-kak-lyudi-obizhayut-svyatyh