100-lecie bułgarskiej parafii w Budapeszcie

Dominika Kovačević, 18 maja 2016

 Tegoroczne święto parafialne bułgarskiej wspólnoty prawosławnej w Budapeszcie było wyjątkowym, gdyż obchodziła ona swoje stulecie. Bułgarskiej parafii w stolicy Węgier patronują święci Cyryl i Metody – apostołowie Słowian – których pamięć Cerkiew obchodzi 11 maja. W związku z tym na Węgry przybył patriarcha bułgarski Neofit, by przewodniczyć uroczystościom w parafii świętych Cyryla i Metodtego. Te zaś, zgodnie z prawosławną tradycją, rozpoczęły się nabożeństwem wieczerni z litiją (błogosławieństwem chlebów) 10 maja – w prawosławiu dzień liturgiczny, poza Wielkim Tygodniem, zgodnie z jeszcze żydowską praktyką, rozpoczyna się wieczorem.

W sam dzień święta, wtorek 11 maja, w cerkwi Cyryla i Metodego miała miejsce Boska Liturgia, którą sprawowali patriarcha Neofit w asyście nie tylko lokalnego bułgarskiego kleru, lecz również hierarchów z innych prawosławnych jurysdykcji: biskupa Tichona będącego administratorem diecezji Węgier Patriarchatu Moskiewskiego, serbskiego biskupa Austrii, Szwajcarii, Włoch i Malty Andrzeja oraz rumuńskiego biskupa Węgier Sylwana.

W swoim okolicznościowym kazaniu zwierzchnik bułgarskiej Cerkwi mówił m. in. o wyzwaniach stojących przed zjednoczoną Europą, a także stwierdził, iż przywiązanie do chrześcijańskich wartości i chęć do ciężkiej pracy, którymi odznaczają się Bułgarzy na Węgrzech, to przykład dla wszystkich Europejczyków. Na zakończenie hierarcha zachęcał rodaków mieszkających w Budapeszcie do bycia wiernymi uczniami i naśladowcami Chrystusa: Strzeżcie wiary prawosławnej – wiary waszych ojców, zachowujcie pobożne tradycje naszego narodu miłującego Chrystusa.

Po Eucharystii odbyły się agapa i program folklorystyczno-artystyczny.


Bułgarską parafię prawosławną pw. świętych Cyryla i Metodego w Budapeszcie założono w 1916 roku. Dwa lata później wspólnota doczekała się swojej kaplicy na terenie budynku bułgarskiej szkoły, a w 1930 – własnej świątyni, zaprojektowanej przez architekta Arkaja Aladara, który czerpał inspirację ze słynnego soboru Aleksandra Newskiego w Sofii oraz monasteru baczkowskiego.

Na podstawie: dveri.bg