Dwóch nowych Świętych w Cerkwi Prawosławnej

Piotr Sterlingow, 27 listopada 2019

27 listopada podczas obrad Świętego Synodu Patriarchatu Konstantynopola do Spisu Świętych Cerkwi Prawosławnej zostali wpisani dwaj nowi święci: archimandryta Sofroniusz (Sacharow) z Essex (+1993) i hieromnich Hieronim z Simonopetry (+1957).

Święty Sofroniusz urodził się 22 września 1896 roku w Moskwie. Początkowo zajmował się malarstwem. W 1925 roku wstąpił do monasteru Świętego Pantelejmona na Świętej Górze Atos, gdzie poznał św. Sylwana, który został jego duchowym przewodnikiem. W 1948 roku ze względu na sytuację polityczną musiał opuścić Świętą Górę. Udał się do Francji, a następnie do Anglii, gdzie założył monaster Świętego Jana Chrzciciela w Tolleshunt Knights w hrabstwie Essex. Był wybitnym teologiem XX-go wieku, autorem wielu książek. Święty Sofroniusz oddał swoją duszę Panu 11 lipca 1993 roku. Został on pochowany w monasterze św. Jana, w którym przeżył ponad 30 lat swojego życia.

Święty Hieronim urodził się w 1871 roku, pochodził z Azji Mniejszej. W wieku 17 lat wstąpił do monasteru Simonopetra na Świętej Górze Atos. W 1920 roku został wybrany na przełożonego monasteru. Od 1931 roku miejscem jego posługi stała się cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Atenach - metochion monasteru Simonopetra. Oddał swoją duszę Panu 7 stycznia 1957 roku.

Na podstawie komunikatu Kancelarii Świętego Synodu Patriarchatu Konstantynopola.