List patriarchy Eliasza do patriarchy Cyryla

Justyna Jakubowska, 26 listopada 2019

List dotyczy ostatnich wydarzeń w regionach, nad którymi władze gruzińskie straciły kontrolę po wojnie w 2008 r., w tym kwestii dot. jurysdykcji Cerkwi Gruzińskiej na tych terenach. Tłumaczenie przygotowano w oparciu o tekst opublikowany na stronie Patriarchatu Gruzińskiego z datą 17.11.2019.

 
Jego Świątobliwość Cyryl,
Patriarcha Moskwy i Całej Rosji

Wasza Świątobliwość,
Witamy Was z miłością w Chrystusie i zwracamy się w związku z następującą sprawą: z bólem serca obserwujemy przesuwanie granicy przez stronę rosyjską w regionie Cchinwali oraz przypadki porywania ludzi w obszarze przygranicznym, co jest stałą praktyką. Obecnie wszyscy są zaniepokojeni przetrzymywaniem w więzieniu w Cchinwali cenionego chirurga, pana Waży Gaprindaszwilego. Ta sytuacja wywołuje w naszym społeczeństwie uzasadnione niezadowolenie i sprzeciw.

Mając na uwadze ww. okoliczności tym większą dezaprobatę wywołała informacja, że zamierzacie wysyłać duchownych, którzy niedawno ukończyli szkoły teologiczne, do rosyjskich jednostek wojskowych w Abchazji, regionie Cchinwali, Kirgizji i Arktyce.

Cerkiew Rosyjska zawsze uznawała i uznaje jurysdykcję Cerkwi Gruzińskiej w Abchazji i regionie Cchinwali, dlatego tego rodzaju komunikat jest dla nas niezrozumiały i stawia nas w trudnej sytuacji.

Zgodnie z kanonami cerkiewnymi niedopuszczalne jest wysyłanie na nasze terytorium bez naszej zgody osób duchownych przez jakąkolwiek inną Cerkiew Prawosławną, by zajmowali się żołnierzami czy w ogóle działali w przestrzeni społecznej. Takie działanie eskaluje napięcie i pogarsza sytuację.

Mamy nadzieję, że możecie podjąć kroki mające na celu normalizację relacji między naszymi państwami, społeczeństwami i Cerkwiami.


Życzymy zdrowia oraz dalszych sukcesów w Waszej arcypasterskiej posłudze.
Z wyrazami szacunku,
Eliasz II
Katolikos-patriarcha Całej Gruzji,
Arcybiskup Mcchety-Tbilisi,
Metropolita Biczwinty i Cchum-Abchazji