Święto parafialne w Kleszczelach

Anna Sankiewicz , 02 września 2019

Podczas narodzin Syna dziewictwo zachowałaś, i w śmierci świata nie porzuciłaś, Bogurodzico, przeniosłaś się do życia wiecznego, jako Matka Życia i Swymi modlitwami wybawiasz od śmierci dusze nasze
Troparion święta Zaśnięcia Bogurodzicy
 
W dniach 27 - 28 sierpnia w parafii w Kleszczelach uroczyście obchodzone było święto Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy, ostatnie z cyklu dwunastu wielkich świąt roku liturgicznego.

Nabożeństwo całonocnego czuwania rozpoczęło się tradycyjnie uroczystym przeniesieniem płaszczenicy Matki Bożej z kapliczki św. Mikołaja do głównej cerkwi. O godzinie 21:00 sprawowany był akatyst ku czci Zaśnięcia Bogurodzicy, a po nim, około godziny 22:00, odczytano akatyst za zmarłych.

W dzień święta sprawowano dwie św. Liturgie. Podczas pierwszej, której przewodniczył proboszcz parafii w Kleszczelach ks. mitrat Mikołaj Kiełbaszewski, do sakramentów spowiedzi i Eucharystii przystąpili głównie uczniowie, rozpoczynający za kilka dni rok szkolny.

Główne uroczystości rozpoczęły się akatystem ku czci Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy. Boska Liturgia celebrowana była przez ks. mitrata Bazylego Roszczenko w asyście licznie przybyłych duchownych. Po przeczytaniu fragmentu Ewangelii, z okolicznościowym słowem do zgromadzonych wiernych zwrócił się ks. mitrat Andrzej Jakimiuk. Przybliżył on sens święta Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy. Uroczysta procesja wokół cerkwi, podczas której poświęcono pięknie przybrane bukiety i zboże przyniesione przez wiernych, zakończyła świąteczne uroczystości.

Fotografie: Anna Nikitiuk