Zasnął w Panu świętej pamięci metropolita Pantelejmon (Rodopoulos)

Jerzy Betlejko , 07 sierpnia 2019

W dniu 7 sierpnia br. zasnął w Panu w wieku 90 lat, po ciężkiej chorobie, która przykuła go na kilka lat do łóżka, metropolita Tyroloe i Serentiosu Pantelejmon (Rodopoulos), hierarcha Patriarchatu Ekumenicznego.

Metropolita Pantelejmon urodził się w Atenach w 1929 r. W roku 1952 przyjął święcenia diakońskie, a w 1954 został wyświęcony na kapłana. Studiował teologię na Uniwersytecie Ateńskim, a następnie kontynuował edukację w Londynie, Oksfordzie i we Frankfurcie. Od roku 1960 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach. W latach 1963-1966 był dziekanem Instytutu Teologicznego Holy Cross w Bostonie w Stanach Zjednoczonych. Pełnił również funkcję dziekana Instytutu Teologicznego św. Jana z Damaszku w Balamand w Libanie (1972-1975), a po ewakuacji Instytutu, spowodowanej przez wybuch wojny domowej w Libanie - w Salonikach (1975-1979). W tym samym czasie (1977-1978) był również dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Salonikach oraz jego wicerektorem i rektorem (1981-1983).

Został uhonorowany tytułem honoris causa przez Instytut Teologiczny Holy Cross w Bostonie oraz przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Sibiu w Rumunii.

Był jednym z prawosławnych obserwatorów na Soborze Watykańskim II i brał udział m.in. w wielu komisjach kościelnych oraz teologicznych. W 1982 r. został wybrany na prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Naukowego ds. Prawa Kościołów Wschodnich, a od 1991 r. był jego prezesem honorowym.

W latach 1984-2012 był ihumenem Monasteru Vlatadon w Salonikach, w którym znajduje się siedziba Patriarszego Instytutu Studiów Patrystycznych, a także akademik dla studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach. Dzięki ojcowskiej trosce świętej pamięci metropolity Pantelejmona z gościnności w tym akademiku skorzystała, i korzysta do tej pory, liczna rzesza prawosławnych studentów z całego świata, w tym również z Polski.

Nabożeństwo pogrzebu oraz sam pogrzeb naszego nieodżałowanego Władyki odbędą się w piątek 9 sierpnia w Monasterze Vlatadon.


ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΑΥΤΟΥ!