Jubileusz 150-lecia warszawskiej katedry

ks. Doroteusz Sawicki , 06 sierpnia 2019

Pamięć św. Marii Magdaleny w 2019 roku obchodzona była wspólnie z jubileuszem 150-lecia istnienia katedry metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie. W 1867 roku poświęcono kamień węgielny, by po dwóch latach w 1869 roku, 11 lipca dokonać poświęcenia.

Świętowanie jubileuszu rozpoczęto uroczystym koncertem „Oto dzień, który uczynił Pan” w niedzielę Niewiast Noszących Wonności,12 maja. Wystąpiły dziecięcy, młodzieżowy i katedralny chóry parafii św. Marii Magdaleny.

Centralne jubileuszowe uroczystości wyznaczono na dzień parafialnego święta, niedzielę 4 sierpnia. W przeddzień, w sobotę 3 sierpnia, w całonocnym czuwaniu wzięli udział: Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski, Ich Ekscelencje arcybiskupi Jerzy i Grzegorz oraz biskupi Paweł i Warsonofiusz. Hierarchom asystowało duchowieństwo warszawskiego okręgu. Wśród licznie przybyłych wiernych znaleźli się przedstawiciele Kijowsko-Pieczerskiej Ławry (Ukraina), którzy przekazali okolicznościowy adres Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Pawła Metropolity Wyszhorodzkiego, namiestnika Ławry Kijowsko-Pieczerskiej oraz księża Bogusław Kowalski, proboszcz katedry św. Floriana na Pradze i Lucjan Święszkowski z Kościoła rzymskokatolickiego.

Wierni, którzy przybyli na sobotnie nabożeństwo, mieli możliwość zapoznania się z wystawą fotograficzną „15 lat OrthPhoto. Prawosławie w obiektywie”, umieszczoną wokół świątyni.

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się św. Liturgią celebrowaną w dolnej świątyni katedry Męki Pańskiej o godz. 7.30. Przewodniczył jej ks. mitrat Jerzy Doroszkiewicz, któremu asystowało katedralne i warszawskie duchowieństwo. Po Liturgii dokonano poświęcenia wody.

Główna św. Liturgia licznie zgromadziła duchowieństwo i wiernych. Pod przewodnictwem Jego Eminencji metropolity Sawy, w asyście hierarchów: Jego Ekscelencji arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba, Jego Ekscelencji arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jerzego, Jego Ekscelencji arcybiskupa przemyskiego i gorlickiego Paisjusza, Jego Ekscelencji arcybiskupa bielskiego Grzegorza, Jego Ekscelencji biskupa łódzkiego i poznańskiego Atanazego, Jego Ekscelencji biskupa hajnowskiego Pawła oraz Jego Ekscelencji biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza.

Obecni byli również: duchowny Kościoła rzymskokatolickiego ks. Mieczysław Augustynowicz, a także ks. Henryk Dąbrowski z Kościoła polskokatolickiego. Swych przedstawicieli przysłały służby mundurowe: więziennictwo i policja, gremia naukowe i kulturotwórcze. Miłym akcentem była obecność podczas uroczystości białostockich pielgrzymów, którzy od ponad dwudziestu lat odwiedzają warszawską katedrę w dniu jej święta.

Wszyscy wsłuchiwali się w nabożeństwo ubogacone pięknym śpiewem katedralnego chóru. Kazanie wygłosił Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy, w którym wskazał św. Marię Magdalenę jako wzór dawania świadectwa o Chrystusie zmartwychwstałym.

Po zakończeniu procesji okolicznościowe słowo wygłosił Jego Eminencja metropolita Sawa, który odniósł się do historii świątyni, podkreślił ważność katedry dla Cerkwi prawosławnej w Polsce oraz rolę, którą pełni centralna świątynia w Cerkwi lokalnej. Metropolita Sawa wyraził również wdzięczność przybyłym gościom, miejscowemu duchowieństwu na czele z proboszczem katedry, chórom, dzieciom i młodzieży oraz wszystkim niosącym posługę w katedrze za przygotowanie święta i codzienne trudy.

Jego Eminencja złożył również życzenia arcybiskupowi Jerzemu, obchodzącemu tego dnia urodziny.

Na zakończenie wręczono gościom uroczystości symboliczne upominki, ikonę i książkę.

Za: orthodox.pl

Fotografie: Łukasz Troc