Paschalne odznaczenia w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku

Katarzyna Jaworowska, 06 maja 2016

Tradycją już się stało, że z okazji święta Paschy duchowni, a także świeccy wyznawcy prawosławia, są wyróżniani szczególnymi odznaczeniami. W tym roku nagrody takie przyznano m. in. w Soborze św. Mikołaja w Białymstoku.

W pierwszy dzień Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Paschalnej Jutrzni oraz Boskiej Liturgii w Katedrze św. Mikołaja przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Nocne nabożeństwo miało szczególny charakter, bowiem po raz siódmy, prosto z Jerozolimskiej Bazyliki Grobu Pańskiego, przybył do białostockiej katedry Święty Ogień.

Podczas wieczornego paschalnego nabożeństwa, arcybiskup Jakub za zasługi dla Cerkwi odznaczył krzyżem z ozdobami ks. prot. Andrzeja Sacharczuka, a diakona Wiaczesława Perka podniósł do godności protodiakońskiej.

Drugiego dnia święta Paschy arcybiskup Jakub odprawił Boską Liturgię, w nabożeństwie uczestniczył także JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz.

Po zakończonej Liturgii władyka Jakub za zasługi dla Cerkwi odznaczył orderem św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego - Mikołaja Kuklika oraz Helenę Karpowicz. Mikołaj Kuklik przez ostatnie 30 lat pracował jako księgowy prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej oraz jako członek Komisji Kontroli Gospodarczej. Helena Karpowicz od ponad 70 lat jest aktywną chórzystką chóru katedry i pomimo swego wieku (w tym roku kończy 100 lat) nadal przychodzi do cerkwi, aby śpiewać podczas nabożeństw.

Na podst.: orthodox.bialystok.pl