Święto Paschy w Katedrze Metropolitalnej

ks. Mirosław Lewczak, 06 maja 2016

Święto Zmartwychwstania Pańskiego jest największym i najbardziej uroczystym wśród wszystkich świąt. Zmartwychwstanie Chrystusowe jest fundamentem naszej wiary, o czym świadczy Ap. Paweł: Jeśli Chrystus by nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara… tymczasem Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, którzy pomarli – głosi Apostoł. Święto Zmartwychwstania ustanowione zostało już w czasach apostolskich, okres świąteczny trwa 40 dni i kończy się w przeddzień święta Wniebowstąpienia. Szczególnie uroczysty jest pierwszy Tydzień Wielkanocny tzw. Swietłaja Siedmica. Nabożeństwo wielkanocne rozpoczyna się w Wielką Sobotę zautrenią, w tym śpiewem przez duchowieństwo stichiry Woskresenije Twoje Christe Spasie – Zmartwychwstanie Twoje, Chryste Zbawicielu, aniołowie ośpiewują na niebiosach i nam na ziemi pozwól czystym sercem Ciebie chwalić.

Centralnym uroczystościom Paschalnym w Katedrze św. Marii Magdaleny przewodniczył Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski. Eminencji asystowało duchowieństwo miasta stołecznego.

W tym roku już po raz siódmy, przed rozpoczęciem nabożeństwa paschalnego miało miejsce uroczyste wniesienie przez Jego Eminencję Metropolitę Sawę św. Ognia z Bazyliki Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie. Św. Ogień przybył do Polski dzięki darczyńcom i został przekazany dla innych prawosławnych parafii. Cud świętego Ognia jest traktowany jako swoiste błogosławieństwo dla Cerkwi prawosławnej.

Jego Eminencja Metropolita Sawa w swej homilii mówił o znaczeniu Zmartwychwstania Chrystusa i o Jego realnym przebywaniu w Cerkwi. „Bracia i Siostry w tę Paschalną noc razem z nami jest obecny Pan nasz Jezus Chrystus i obwieszcza nam – Ja żyję, zmartwychwstałem i jestem z Tobą. Z twoją Cerkwią z twoim Narodem. Tak było na przestrzeni całej historii Cerkwi prawosławnej, zarówno tej radosnej, jak i trudnej. Chrystus wzywa nas ,abyśmy głosili o Jego Zmartwychwstaniu całemu światu. Naszym zadaniem jest świadczenie o Zmartwychwstałym, tak jak to czyniła św. Maria Magdalena, która pełna odwagi udała się do cesarza Tyberiusza i zaświadczyła o prawdzie Zmartwychwstania Chrystusa.”

Na zakończenie Jego Eminencja Metropolita Sawa życzył wszystkim, by duchowa prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa przenikała serce każdego człowieka. Pozdrowił duchowieństwo, które niesie posługę duszpasterską w katedrze metropolitalnej, chóry, młodzież i dzieci, chorych, samotnych i porzuconych. W sposób szczególny pozdrowił wiernych z zagranicy, w tym z Ukrainy.

Tegoroczne uroczystości w Katedrze św. Marii Magdaleny zgromadziły wielu wiernych, którzy ze wzruszeniem pozdrawiali się radosnym Chrystos Woskresie i tę radość Paschalną zanieśli do swych domów.

fot. ks. Andrzej Lewczak

za: www.orthodox.pl