Niedziela Antypaschy - święto Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

Proboszcz i duchowni parafii Zmartwychwstania Pańskiego , 05 maja 2016

14 lutego 1989 roku arcybiskup Sawa powołał do życia nową białostocką parafię przy ulicy Sikorskiego 9, która została oświęcona ku czci Zmartwychwstania Pańskiego. Święto paschalne to najważniejsze wydarzenie roku liturgicznego i jedyne, które swój duchowy charakter niesie przez kolejne 38 dni. 

Uroczysty charakter nabożeństw zachowany jest w szczególnym okresie Tygodnia Paschalnego. Jego zwieńczeniem, jeszcze raz przywołującym wydarzenie nocy paschalnej, jest Niedziela Antypaschy.

Słowo "Antypascha" (gr.  αντιπασχα, od αντι - w miejsce, w zamian, zamiast, za względu na, w porównaniu z; πασχα - Pascha) to nie przeciwieństwo dnia paschalnego, lecz jego "ponowne" przeżycie, wypełnienie i jednocześnie zakończenie najbardziej uroczystego okresu roku liturgicznego. 

Dzień ten od początku istnienia parafii stał się jej świętem. To ponowne, wspólne przeżywanie radości paschalnej. 

Zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę tego dnia, na radosne uczestnictwo w Liturgii i świątecznej procesji, poprzedzone nabożeństwem całonocznego czuwania (sobota, godz. 17.00) oraz małym oświęceniem wody (niedziela, godz. 8.30). Wieczorem o godz. 17.00 uroczystości zakończy akafist Zmartwychwstania Pańskiego.

Niech ten dzień będzie naszym wspólnym świętem, wychwalaniem Wszechmocnego Boga, który za nas i dla naszego zbawienia, został ukrzyżowany i zmartwychwstał trzeciego dnia. Niech hymn paschalny napełni modlitwą naszą cerkiew i nasze serca. 

za: "Anastasis", Miesięcznik parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, maj 2016