Ruszyła piesza pielgrzymka z Białegostoku do Jabłecznej

Jakub Oniszczuk, 17 czerwca 2019

15 czerwca uczestnicy XXVIII pieszej pielgrzymki z Białegostoku do Jabłecznej spotkali się w cerkwi św. prorka Eliasza w Białymstoku. Po porannej Liturgii i zapisach, grupa około 20 osób udała się w stronę Zabłudowa.

Pierwszy postój pielgrzymki miał miejsce w monasterze w Zwierkach. Pielgrzymi mogli tam chwilę odpocząć, ochłonąć w cieniu i uzupełnić płyny. Następnie, po pokonaniu kolejnego etapu, pielgrzymi zatrzymali się na obiad w Zabłudowie, gdzie przyjęli ich parafianie z cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Ostatni etap pierwszego dnia pielgrzymi zakończył się natomiast w Pawłach. W tamtejszej cerkwi cmentarnej św. Jana Teologa, należącej do parafii w Rybołach pielgrzymi wzięli udział w świątecznej wieczerni przed dniem Pięćdziesiątnicy.

Dzień zakończył się wspólną kolacją, po której pielgrzymi rozeszli się na nocleg u mieszkańców wsi Pawły.

W niedzielę Pięćdziesiątnicy, pielgrzymi rozpoczęli dzień od świątecznej Liturgii i śniadania w świetlicy wiejskiej.

Drugiego dnia uczestnicy pielgrzymki pokonali trasę z Pawłów, przez bród w Kaniukach do wsi Stupniki i dalej do Kożyna i Klejnik, gdzie zatrzymali się na obiad. Dzień zakończyli natomiast w Czyżach.

Pielgrzymka z Białegostoku do Jabłecznej została w tym roku zorganizowana już po raz XXVIII. Co roku pielgrzymi w ciągu 9 dni pokonują ponad 200 km. Podążają do monasteru w Jabłecznej, by wziąć tam udział w święcie Świętego Onufrego Wielkiego, patrona monasteru.

Trasa pielgrzymki dostępna jest TUTAJ.

Fotografie: Marcin Surynowicz