Spotkanie reprezentantów mediów prawosławnych na Cyprze

Jakub Oniszczuk, 23 maja 2019

Reprezentanci prawosławnych serwisów internetowych z różnych krajów spotkali się na Cyprze w dniach 15 - 19 maja, by wspólnie pracować nad rozwijaniem międzynarodowej kooperacji.

Okazją do spotkania było otwarcie wystawy "Kolory Prawosławia. Cypr - Polska", zorganizowanej przez www.orthphoto.net, Archidiecezję Cypru, Cypryjskie Stowarzyszenie Fotografów i Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej.

Kierując się chęcią usprawnienia swojej lokalnej działalności i wsparcia międzynarodowej współpracy, reprezentanci prawosławnych mediów mieli okazję odwiedzić różne święte miejsca Cypru oraz spotkać się z hierarchami pracującymi nad międzynarodową kooperacją prawosławnych - między innymi z metropolitą Kition Chryzostomem, metropolitą Tamassos Izajaszem, metropolitą Limassol Atanazym oraz biskupem Ledra Epifaniuszem, przełożonym Monasteru Machairas.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się:
Aleksander Wasyluk, koordynator www.orthphoto.net (Polska)
Jakub Oniszczuk, koordynator www.cerkiew.pl (Polska)
Nikos Gouraros, dyrektor Pemptousia, prezes International Association of Digital media and Orthodoxal Pastoral Care DMOPC (Grecja)
Denis Makhanko, dyrektor regionalny w Radio Vera (Rosja)
Aurelian Iftimiu, dyrektor Basilica News Agency of the Romanian Patriarchate (Rumunia)
Diakon Spiro Topanxha (Albania)
Ralitsa Kratseva, Birdhouse Sofia (Bułgaria)
Artem Makhakaev, Soyuz TV station (Białoruś)

Wśród głównych celów spotkania była wymiana doświadczeń, przejście od pomysłów do konkretnych projektów, lepsze wzajemne zrozumienie specyfiki działalności poszczególnych serwisów oraz wspólne promowanie świętych miejsc w innych krajach - tak jak w przypadku Cypru.

Zważywszy na fakt, że reprezentanci prawosławnych mediów już rozpoczęli współpracę nad pewnymi projektami, wspólnie wyrazili oni chęć zorganizowania kolejnego, podobnego spotkania i rozszerzenia sieci ekspertów z różnych prawosławnych mediów.

Uczestnicy podkreślili również znaczenie istniejących już organizacji, takich jak International Association of Digital Media and Orthodoxal Pastoral Care (DMOPC) i potrzebę rozwijania kolejnych projektów, które pomogą wzmocnić współpracę prawosławnych wiernych na całym świecie.

Spotkanie zostało sfinansowane przez Ministerstwo Turystyki Cypru.

Fotografie: Aleksander Wasyluk / orthphoto.net /