polska: Niedziela Niewiast Niosących Wonności w Czarnej Białostockiej

Niedziela Niewiast Niosących Wonności w Czarnej Białostockiej

Mariusz Tomaszuk, 13 maja 2019

12 maja w Czarnej Białostockiej odbyły się uroczystości poświęcone Świętym Niewiastom Niosącym Wonności. Świętej Liturgii przewodniczył J.E. Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. Podczas Boskiej Liturgii Władyka nagrodził proboszcza parafii, ks. Sławomira Tomaszuka,  prawem noszenia mitry. Na uroczystości przybyli duchowni z sąsiadujących parafii. Na zakończenie św. Liturgii słowo do zebranych skierował J.E. władyka Andrzej.

Po zakończonej Liturgii gratulacje ks. mitratowi Sławomirowi Tomaszukowi złożyli Burmistrz Czarnej Białostockiej, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku, Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, przedstawiciele Lasów Państwowych, dyrektorzy szkół z Czarnej Białostockiej oraz parafianie z Czarnej Białostockiej i z innych parafi, w których Ks. Sławomir Tomaszuk był wcześniej proboszczem.