Obóz dla Polonii

Katarzyna Jaworowska, 02 maja 2016

"Duchowe okno na kraj – ojczyzna obrazem i piórem poznana" – to tytuł projektu, w ramach którego w dniach 1-14 sierpnia w Akademii Supraskiej odbędzie się obóz połączony z warsztatami dziennikarskimi. Organizatorem obozu jest Stowarzyszenie OrthNet.

W obozie weźmie udział 30 młodych Polaków z zagranicy w wieku od 14 do 18 lat. Zgłosić się można z dowolnego kraju na świecie, uczestnicy pokrywają jedynie koszty przyjazdu do Polski. W trakcie obozu młodzież weźmie udział w warsztatach prowadzonych przez ekspertów współpracujących ze Stowarzyszeniem OrthNet i cerkiew.pl. Dzięki temu uczestnicy obozu poszerzą swoja wiedzę z zakresu dziennikarstwa, fotografii, muzyki, grafiki, nagrań wideo i audio. Plan obozu przewiduje także wyjazdy do ważnych ośrodków prawosławia na Podlasiu, m.in. na Świętą Górę Grabarkę czy do Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. Nie zabraknie także zajęć i zabaw integracyjnych z młodzieżą z Polski.

Zachęcamy wszystkich do promocji organizowanego obozu. To świetna okazja do przyjazdu do Polski. Mamy nadzieję, że spotkanie młodych, prawosławnych osób z różnych stron świata na obozie połączonym z warsztatami dziennikarskimi wzbogaci ich doświadczenie i pozwoli im na aktywne uczestnictwo w życiu swojej lokalnej Cerkwi, a także pomoże nawiązać trwały kontakt z Cerkwią w Polsce.

Zapisy uczestników ruszają już 15 maja! Szczegóły dotyczące obozu już wkrótce na stronie polonia.cerkiew.pl.