świat: Zmarł starzec Emilian

Zmarł starzec Emilian

ks. Paweł Cecha, 09 maja 2019

Dzisiaj, w godzinach porannych, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł starzec Emilian - były przełożony monasteru Simonopetra na Świętej Górze Atos. Pogrzeb starca odbędzie się jutro w klasztorze Zwiastowania Bogurodzicy w Ormylii na Chalkidiki.

Starzec Archimandryta Emilian (imię świeckie - Alexandros Vafides), był przełożonym monasteru Simonopetra w latach 1973–2000, urodził się w Pireusie w 1934 r. Przeniósł się do Trikala w 1960 r. Tego samego roku, 9 grudnia przyjął postrzyżyny mnisze, następnie został wyświęcony na diakona. Został wyświęcony na kapłana w monasterze w Vitoumas, w święto Zaśnięcia Bogurodzicy 15 sierpnia 1961 roku.

Pod koniec 1973 r. brać z Meteorów przeniosła się na górę Athos do monasteru Simonopetra. Po śmierci archimandryty Charalampiusza starzec Emilian został oficjalnie wybrany przez braci monasteru jego przełożonym 25 listopada 1973 r.

Starzec Emilian był wielką postacią współczesnego monastycyzmu, odnowicielem życia mniszego w kilku wspólnotach. Był autorem wielu homilii i książek oraz cenionym mówcą. Pod jego przewodnictwem monaster Simonopetra przeżył duchowe odrodzenie stając się jednym z najbardziej wpływowych centrów prawosławnej duchowości na świeci.

Niech Jego pamięć trwa wiecznie!

Chrystus Zmartwychwstał!