polska: Męczenników ziemi Hrubieszowskiej

Męczenników ziemi Hrubieszowskiej

ks. Paweł Janiel, 09 maja 2019

W czwartek Tygodnia Paschalnego, tj. 2-go maja br., hrubieszowska parafia uroczyście wspominała pamięć „Męczenników Ziemi Hrubieszowskiej i Ikony Matki Bożej Prehorylskiej”.

Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk, proboszcz parafii prawosławnej p.w. Świętej Trójcy w Tarnogrodzie, w asyście duchowieństwa dekanatu Lublińskiego, Zamojskiego, Chełmskiego, a także Terespolskiego; okolicznościową homilię wygłosił ks. mgr Damian Szwec. Po zakończeniu Św. Liturgii odsłużono molebień, podczas którego wznieśliśmy dziękczynne modlitwy szczególnie za naszego Ordynariusza, Arcybiskupa Abla, wszystkich darczyńców, a także za wszystkich przybyłych na nasze święto. Na zakończenie proboszcz hrubieszowskiej parafii, ks. Jan Kot, podziękował za przybycie i wspólną modlitwę wiernym, pielgrzymom oraz duchowieństwu. Szczególne słowa wdzięczności skierował do pielgrzymów z Wołynia za ich ofiarne serca i za to, że nie bacząc na przeszkody i dzielące nas granice, przybyli tak licznie na nasze święto. Po nabożeństwie pielgrzymi i wszyscy uczestnicy Liturgii zostali zaproszeni na wspólny świąteczny poczęstunek, który został przygotowany przez parafię.

Cerkiew p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie powstała w II połowie XIX w. i jest co najmniej dziewiątą świątynią w ponad 600 – letniej historii miasta. Została ona wyświęcona 13 V 1875 r. przez arcybiskupa Chełmskiego i Warszawskiego Leoncjusza. Po akcjach wysiedleńczych, a przede wszystkim po akcji „Wisła”, cerkiew hrubieszowska została opuszczona, ale już w 1951 r. wznowiła działalność i od tego czasu jest czynna nieprzerwanie. Hrubieszowska cerkiew jest najbardziej okazałym obiektem prawosławnej architektury sakralnej w naszym kraju. Wyróżnia się trzynastoma kopułami oraz piękną ikonografią zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną.

Zdjęcia: Damian Kot