Wielki Piątek w Katedrze Metropolitarnej

Jerzy Betlejko, 30 kwietnia 2016

„Przyjdźcie, zawsze godnego pamięci wysławiajmy Józefa, który w nocy przyszedł do Piłata i uprosił dla siebie Dawcę życia wszystkich: «Daj mi tego Wędrowca, który nie ma gdzie głowy swej złożyć. Daj mi tego Wędrowca, którego zły uczeń wydał na śmierć. Daj mi tego Wędrowca, którego Matka widząc wiszącym na krzyżu, gorzko opłakiwała i w bólu matczynym krzyczała: ‘Biada mi, Dziecię moje! Biada mi, Światłości moja, życie moje ukochane!’» Oto dzisiaj spełniło się proroctwo Symeona ze świątyni: «Twoje serce przeniknie miecz». Ale Ty, Chryste, przemień płacz w radość Twego Zmartwychwstania.” (Stichera Wieczerni Wielkiego Piątku, ton 5).


W tradycji liturgicznej Cerkwi Prawosławnej Wielki Piątek jest poświęcony Męce Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kiedy tylko Poncjusz Piłat wydał Go w ręce rzymskich żołnierzy, ci – zabrawszy uprzednio Jego szaty – odziali Go w czerwony płaszcz, na Jego głowę włożyli koronę cierniową a w rękę włożyli trzcinę zamiast berła. Następnie kłaniali się Mu drwiąc, pluli i uderzali Go w twarz i głowę. Potem znowu włożyli na Jego barki Krzyż i kazali udać się na miejsce egzekucji, na Golgotę. Tam, nasz bezgrzeszny Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, został ukrzyżowany wraz z dwoma złoczyńcami. Ci, którzy tamtędy przechodzili, bluźnili Mu, nie będąc świadomymi tego, co odbywa się na ich oczach. Z drugiej jednak strony, nawet żołnierze litowali się nad Ukrzyżowanym i dali Mu ocet z żółcią, jako środek przeciwbólowy, ale On odmówił wypicia go. Po pewnym czasie, nasz Pan zawołał: „Dokonało się!” i tak oddał Ducha „Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. Następnie bok Pana został przebity przez żołnierza włócznią i natychmiast wyciekła z niego krew i woda. O zachodzie słońca, Józef z Arymatei z wraz z nim Nikodem, zdjęli z Krzyża Ciało Pana. Namaścili Je wonnościami, owinęli w czysty całun i złożyli do grobu, zataczając wejście do niego wielkim kamieniem.


Nabożeństwom Wielkiego Piątku w Katedrze Metropolitalnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Warszawie przewodniczył Jego Eminencja Metropolita Sawa. O godz. 08:00 odprawiono Królewskie Godziny Kanoniczne, a o godz. 13:00 Wieczernię połączoną z wyniesieniem Św. Płaszczanicy (Epitafium). Bezpośrednio po zakończeniu Wieczerni, zostało odprawione Małe Powieczerze, natomiast o godz. 17.00 nabożeństwo Jutrzni Wielkiej Soboty.

fot. ks. Andrzej Lewczak

za: www.orthodox.pl