Niedziela Palmowa w katedrze metropolitalnej

Jakub Moczarski, 25 kwietnia 2016

W niedzielę, poprzedzającą Wielkanoc, Cerkiew prawosławna świętuje jedno z dwunastu wielkich świąt – Wejście Chrystusa do Jerozolimy, znane również jako Niedziela Palmowa (cs. Wierbnoje Woskriesienije).

Uroczystościom w Warszawskiej Katedrze Metropolitalnej pw. św. Marii Magdaleny w przeddzień, jak i sam w dzień święta, w asyście duchowieństwa katedry, przewodniczył Jego Eminencja Metropolita Sawa. Podczas Świętej Liturgii odczytany został fragment Ewangelii według Apostoła i Ewangelisty Jana. Zostały w nim wspomniane wydarzenia mające miejsce sześć dni przed Paschą: uczta w domu Łazarza i namaszczenie drogocennym olejkiem nóg Chrystusa przez Marię oraz wjazd Jezusa na osiołku do Jerozolimy. Po odczytaniu tej perykopy ewangelicznej ze słowem pouczenia zwrócił się do wiernych metropolita Sawa, który zwrócił uwagę na dzieci, które stały u bram Jerozolimy z palmowymi gałązkami i witały Chrystusa entuzjastycznymi okrzykami. W ten sposób spełniły się słowa wypowiedziane przez proroków: ,,Z ust dzieci i niemowląt zgotowałeś sobie chwałę”.

Zgodnie z tradycją, w trakcie świątecznej jutrzni oraz Świętej Liturgii, Metropolita Sawa dokonał poświęcenia gałązek palmowych przyniesionych przez wiernych do cerkwi.

fot. ks. Andrzej Lewczak

za: www.orthodox.pl