św. Ignacy Brianczaninow - pospiesz się w modlitwie (5)

tłum. Gabriel Szymczak, 12 czerwca 2019

Modlitwa jest nakazana przez Pana, podobnie jak skrucha. Jeden jest tylko wyznaczony koniec modlitwy, podobnie jak i skruchy: wejście do Królestwa Niebieskiego, do Królestwa Bożego, które jest w nas. Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie (Mt 4, 17). Królestwo Boże jest pośród was (Łk 17, 21). Proście, a będzie wam dane: szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam; każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą ... Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą (Łk 11, 9 – 10, 13). A Bóg … czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i skarżą się na przemoc, jaką im wyrządziła choroba grzechu i demony? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę (Łk 18, 7-8).
Wejście do Królestwa Niebieskiego, wszczepione w serce każdego chrześcijanina przez święty chrzest, jest wzrostem tego Królestwa poprzez działanie Ducha Świętego.

Pospiesz się w modlitwie, spragniony zbawienia duszy, pospiesz za Zbawicielem w towarzystwie Jego niezliczonych uczniów. Wezwij Go poprzez modlitwę, tak jak kobieta kananejska (Mt 15, 22-28); nie smuć się z powodu braku Jego odpowiedzi przez długi czas; znoś szlachetnie i pokornie smutki i upokorzenia, których On udzieli ci na drodze modlitwy. Pokusy pomagają stale wzrastać w modlitwie.

Według twojej wiary, za twoją pokorę i wytrwałość w modlitwie, On cię pocieszy uzdrowieniem twojej poruszonej namiętnościami córki, uzdrowieniem twoich myśli i uczuć, ich transformacją od pełnej pasji do beznamiętności, od grzeszności do świętości, od cielesności do duchowości. Amen.

Za: pravmir.com

Fotografia: Anastazja Goriełow