Niedziela Palmowa w lubelskiej katedrze

ks. prot. Jerzy Łukaszewicz, 25 kwietnia 2016

Tegoroczne święto Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy w lubelskiej katedrze miało szczególnie uroczysty charakter. Tradycyjnie w to doroczne święto każda świątynia gromadzi więcej wiernych niż zwykle. Większość z obecnych przystąpiła do sakramentu spowiedzi i eucharystii.

Po zakończonej Boskiej Liturgii arcybiskup Abel, ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej w imieniu Św. Soboru Biskupów PAKP odznaczył orderem Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II Stopnia katedralnego protodiakona Marka Waszczuka. Władyka podkreślił jego 15-letnią posługę diakońską. Wspomniał o poprzednich jego posługach jako psalmisty i dyrygenta chórów parafialnych, początkową posługę diakońską w dekanacie Bielsk Podlaski. Władyka podkreślił talent, predyspozycję muzyczną oraz piękną barwę głosu ks. Marka, która otwiera ludzkie serca do gorliwej modlitwy.

Po ceremonii poświęcenia wierzbowych gałązek arcybiskup Abel poświęcił nowy komplet utensylii eucharystycznych ofiarowanych lubelskiej cerkwi katedralnej przez p. Zenona Święcickiego dla uwiecznienia pamięci zmarłej żony śp. Niny Święcickiej.

Władyka przywitał obecnego na Boskiej Liturgii p. Mikołaja Swituchę z Kanady, wnuka śp. arcyprezbitera Jana Lewczuka, wspominając o historycznie trudnym czasie międzywojennym, kiedy to pełnił kapłańską posługę w parafiach na Chełmszczyźnie, a w szczególności w Chełmie, jako administrator diecezji.

Arcybiskup zachęcił wiernych do aktywnego uczestnictwa w życiu cerkwi, podkreślając potrzebę czynnego włączenia się wiernych w działalność cerkwi oraz potrzebę zgłębiania swojej świadomości prawosławnej.

fot. Mirosław Czapkowicz
za: www.orthodox.pl