Panichida nad grobem arcyprezbitera Jana Lewczuka w Chełmie

ks. Wadim Sztemburski, 24 kwietnia 2016

W piątkowe popołudnie 22 kwietnia br. arcybiskup Abel, ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej sprawował żałobne nabożeństwo na cmentarzu prawosławnym w Chełmie nad grobami śp. arcyprezbitera Jana Lewczuka i jego matuszki Nadziei. Panichida była sprawowana na prośbę goszczącego w Polsce Mikołaja Swituchy z Kanady, wnuka śp. zmarłego księdza.

Arcyprezbiter Jan Lewczuk urodzony w Tyszowcach niedaleko żeńskiego monasteru w Turkowicach, absolwent Chełmskiego Seminarium Duchownego, posługę duszpasterską niósł w wielu parafiach na Chełmszczyźnie. Między innymi posługiwał w Poturzynie k. Dołhobyczowa. Właśnie z tej miejscowości została przeniesiona cerkiew do Rajska k. Bielska Podlaskiego po II wojnie światowej. Z Poturzyna został ks. Jan Lewczuk przeniesiony do Chełma, gdzie w randze dziekana z błogosławieństwa hierarchii cerkiewnej pełnił funkcję administratora całej diecezji chełmskiej. Zmarł 29 października 1947 r. i został pochowany na cmentarzu w Chełmie. Obok grobu arcyprezbitera spoczywa jego matuszka Nadzieja, która mając 96 lat zmarła 29 września 1970 r.

fot. Tymoteusz Kozka