Decyzje Synodu Patriarchatu Konstantynopola

ks. Paweł Cecha, 30 listopada 2018

Synod Patriarchatu Konstantynopola, który wczoraj zakończył w siedzibie patriarchatu mieszącej się w stambulskim Fanarze swe posiedzenie, nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie udzielenia autokefalii Kościołowi na Ukrainie. Do udzielenia Tomosu niezbędne jest jeszcze odbycie synodu zjednoczeniowego. Krótki, trzypunktowy komunikat, ogłoszony na zakończenie obrad, stwierdza jedynie w ostatnim punkcie, że “w kontekście podjętej wcześniej decyzji o udzieleniu autokefalii i uprzedzając wydanie tomosu (…) w tej sprawie”, Synod zatwierdził statut założycielski Kościoła ukraińskiego. Inną, ważną decyzją podjętą przez Synod była zmiana statutu Egzarchatu z siedzibą w Paryżu. Należące do tej pory do Egzarchatu parafie zostaną przyłączone do lokalnych metropolii. Decyzja ma m.in. charakter praktyczny - minione lata pokazują, że coraz trudniej było zarządzać diecezją obejmującą terytorialnie dużą część Europy. Pomimo starań poprzedniego arcybiskupa Egzarchatu Hioba i obecnego Jana, do dzisiaj nie udało się rozwiązać wielu problemów dotykających tą specyficzną diecezję.

Komunikat Świętego Synodu Patriarchatu Konstantynopola

„Święty Synod Patriarchatu Konstantynopola obradował pod przewodnictwem Jego Świątobliwości od wtorku 27 listopada do czwartku 29 listopada 2018.
Podczas posiedzeń, członkowie Synodu omówili wszystkie zaplanowane tematy i podjęli względem nich stosowne uchwały.

a. zgodnie z zaleceniami Jego Świątobliwości patriarchy ekumenicznego Bartłomieja – w ramach jego odpowiedzialności kanonicznej, Święty i Uświęcony Synod zreorganizował status Egzarchatu dla Parafii Prawosławnych Tradycji Rosyjskiej w Europie Zachodniej, powierzając jego wiernych hierarchom Tronu Patriarszego w Europie.

b. Święty i Uświęcony Synod jednomyślnie zgodził się z propozycją Autonomicznego Kościoła Finlandii pod Patriarchatem Konstantynopola, na wpisanie do dyptychu świętych czcigodnego Jana z Valaamo (1873-1958) oraz świętego męczennika i wyznawcy Jana z Ilomantsi (1848-1918), którzy tam żyli i pracowali.

c. W kontekście podjętej wcześniej przez Patriarchat Ekumeniczny decyzji o udzieleniu autokefalii Kościołowi na Ukrainie oraz uprzedzając wydanie Tomosu Patriarszego i Synodalnego, Święty i Uświęcony Synod przygotował Statut Założycielski Kościoła na Ukrainie.

Na zakończenie obrad patriarcha i metropolita Wriouli – Pantelejmon, w imieniu Synodu, złożyli wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

29 listopada 2018 roku, w Patriarchacie Ekumenicznym.”

Źródło: Patriarchat Ekumeniczny / patriarchate.org