Pięć nowych diecezji w Afryce

ks. Paweł Cecha, 28 listopada 2018

W ubiegły poniedziałek, Święty Synod Kościoła Aleksandryjskiego pod przewodnictwem Papieża i Patriarchy Teodora II  ustanowił pięć nowych diecezji na kontynencie afrykańskim.

Na wniosek patriarchy, Synod postanowił założyć nową metropolię Katangi, a także diecezje Malawi, Gulu i wschodniej Ugandy, Toliary i Południowego Madagaskaru oraz Gomy i Kisangani. Archimandryta Teodozjusz Tsitsivos został wybrany na metropolitę Katangi, a archimandryta Daniel Biazis, sekretarz Świętego Synodu, został wybrany nowym metropolitą Aksum. Nowa diecezja Malawi została utworzona z dawnej metropolii Zambii i Malawi, a jej biskupem zostanie archimandryta Photius (Hadjantoniou), były przełożony monasteru św. Sawy w Aleksandrii. Nowa diecezja Gulu i Wschodniej Ugandy będzie prowadzona przez Archimandrytę Sylwestra (Kisitou), mnicha monasteru św. Sawy w Aleksandrii. Archimandryta Sylwester urodził się w Ugandzie i studiował teologię w Grecji. Archimandryta towarzyszył patriarsze Teodorowi w jego wrześniowej wizycie w Polsce. Diecezja Toliara i Południowego Madagaskaru będzie kierowana przez młodego archimandrytę Prodromosa (Katsoulisa). Biskup nowej diecezji Gomy i Kisangani nie został jeszcze wybrany. Synod postanowił również podnieść biskupa Rwandy do godności metropolity. Obecnie diecezji przewodniczy biskup Innocenty z Burundi i Rwandy.

za: Patriarchat Aleksandryjski - patriarchateofalexandria.com