Świętego Dymitra w Salonikach

ks. Paweł Cecha, 02 listopada 2018

26 października Saloniki świętowały pamięć swojego niebiańskiego opiekuna - wielkiego męczennika Dymitra, oraz 106-tą rocznicę wyzwolenia spod panowania ottomańskiego. Z tej okazji, w bazylice św. Dymitra celebrowana była uroczysta świąteczna Liturgia, w której wzięli udział liczni hierarchowie, duchowni oraz tysiące wiernych pod przewodnictwem swojego arcypasterze - metropolity Salonik Antyma. W tym roku z okazji świeta zostały przywiezione z Jerozolimy wielkie świętości - relikwie Świętego Krzyża oraz cudotwórcza ikona Bogurodzicy z Góry Oliwnej.

W tym samym czasie, w sąsiadującej z Salonikami miejscowości Evosmos odbyły się uroczystości powitania w katedralnej cerkwi Zwiastowania pasa Bogurodzicy i ikony Paramythia (pl. pocieszenie). Obie świętości na codzień znajdują się w atoskim monasterze Watopedi, którego przełożonym jest starzec Efrem. Pas oraz cudotwórcza ikona okazjonalnie opuszczają Świętą Górę, do Evosmos zostały przywiezione po wcześniejszej wizycie w Tripolis.

 

(zapis świątecznych uroczystości w Salonikach)
 

  (wuroczystości w Evosmos)