W Bukareszcie powstaje Katedra Zbawienia Narodu

Elżbieta Dulko, 23 października 2018

Obecna Patriarchalna Katedra Cesarza Konstantyna i jego matki św. Heleny w Bukareszcie została zbudowana w 1658 r. jako cerkiew klasztorna. W 1668 r. z powodu braku alternatywy tymczasowo została katedrą metropolitalną, a następnie patriarchalną.

Katedra jest zbyt mała by pomieścić wszystkich wiernych. Wielu z nich, aby uczestniczyć w nabożeństwach, musi stać na zewnątrz. Dlatego z praktycznych względów liturgicznych budowa nowej świątyni jest niezbędna.

Pomysł budowy reprezentatywnej katedry prawosławnej w Bukareszcie powstał już w 1877 r., kiedy Rumunia ogłosiła niepodległość, uniezależniając się od Imperium Osmańskiego. Mimo tego, dopiero w grudniu 2010 r. rozpoczęto budowę katedry Zbawienia Narodu (rum. Catedrala Mântuirii Neamului). Termin „zbawienie” w tym przypadku nie odnosi się do wybawienia ludzi przez Chrystusa, ponieważ jest ono niezależnie od lokalizacji cerkwi, lecz do wyzwolenia Rumunów spod obcej dominacji. Katedra jest wyrazem wdzięczności Bogu za długo wyczekiwaną wolność, którą obdarował naród rumuński. 

Do tej pory wykonano 80% zaplanowanych prac związanych z budową. Katedra znajduje się w centrum Bukaresztu obok budynku parlamentu. Ma 120 metrów wysokości i pomieści kilka tysięcy wiernych. Architektura katedry to synteza tradycji i współczesności, harmoniczne połączenie elementów z różnych regionów Rumunii: mołdawskich wnęk, wysokich transylwańskich wież, jak również zabytkowych elementów zachodnich katedr.

Konsekrację świątyni zaplanowano na listopad tego roku. Na zaproszenie Jego Eminencji Patriarchy Daniela do Bukaresztu przybędzie Jego Eminencja Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej, który wyraził radość z budowy katedry i chęć uczestnictwa w tym „wielkim i historycznym wydarzeniu”.

Katedra będzie poświęcona Wniebowstąpieniu Pańskiemu oraz św. Apostołowi Andrzejowi, który jest patronem Rumunii. Jego relikwie przywiezie do Bukaresztu Jego Eminencja Metropolita Patras Chryzostom.

Cykl wydarzeń związanych z konsekracją nowej świątyni nazwany „Dniami Konsekracji Katedry” potrwa od 25 do 30 listopada. Oprócz nabożeństw zaplanowano wiele wydarzeń kulturalnych. Data konsekracji nie jest przypadkowa. W bieżącym roku Rumuni obchodzą stulecie tzw. Proklamacji Unii w Alba Iulia, na mocy której Siedmiogród i Besarabia zjednoczyła się z istniejącym do zakończenia I wojny światowej okrojonym geograficznie Królestwem Rumunii.

3 sierpnia tego roku JE Patriarcha Daniel wyświęcił sześć dzwonów, które zamontowano na najwyższej z wież, po zachodniej stronie nowej katedry.

Wizualizacja Katedry Zbawienia Narodu - film 

Na podstawie: www.basilica.ro
Fot. za: www.basilica.ro