Zarządzenia Patriarchatu Moskiewskiego z dnia 15 października 2018

tłum. Jakub Oniszczuk, 16 października 2018

Na posiedzeniu Świętego Synodu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, które miało miejsce 15 października 2018 roku w Mińsku, zostało przyjęte Ogłoszenie Świętego Synodu w sprawie naruszenia przez Patriarchat Konstantynopolitański kanonicznego terytorium Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Członkowie Świętego Synodu uznali za niemożliwe dalsze przebywanie w łączności eucharystycznej z Patriarchatem Konstantynopolitańskim.

W ogłoszeniu powiedziano, że: "Przyjęcie do wspólnoty schizmatyków i osoby ekskomunikowanej w innej lokalnej Cerkwi wraz ze wszystkimi przez niego wyświęconymi biskupami i duchownymi, wtargnięcie na obce kanoniczne terytorium, próba zrzeczenia się własnych historycznych decyzji i zobowiązań - wszystko to wyprowadza Patriarchat Konstantynopolitański poza granice prawa kanonicznego i, ku naszemu wielkiemu smutkowi, czyni dla nas niemożliwym dalsze podtrzymywanie łączności eucharystycznej z jego hierarchią, duchowieństwem i wiernymi".

"Od chwili obecnej do odwołania przez Patriarchat Konstantynopolitański przyjętych niekanonicznych decyzji, wszystkim duchownym Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego zabrania się współcelebrować z duchownymi Kościoła Konstantynopolitańskiego, a wiernym - uczestniczyć w sakramentach, sprawowanych w jego świątyniach" - informuje dokument.

Święty Synod wezwał również zwierzchników i Święte Synody Lokalnych Kościołów Prawosławnych do właściwej oceny wyżej wspomnianych niekanonicznych działań Patriarchatu Konstantynopolitańskiego i wspólnego poszukiwania drogi do wyjścia z tego trudnego kryzysu, rozrywającego ciało Jednego, Świętego, Powszechnego i Apostolskiego Kościoła.

Za: patriarchia.ru