Zarządzenia Patriarchatu Ekumenicznego z dnia 11 października 2018

tłum. Jakub Oniszczuk, 12 października 2018

Pod przewodnictwem Jego Świętobliwości, Patriarchy Ekumenicznego, Święty Synod zebrał się na swoją regularną sesje od 9 do 11 października 2018 roku w celu zbadania i przedyskutowania poszczególnych punktów swojego porządku obrad.

Święty Synod, w obecności arcybiskupa Pamfilionu Daniela oraz biskupa Edmonton Hilariona, patriarszych egzarchów na Ukrainie, omówił przede wszystkim i szczegółowo kościelną sytuację Ukrainy oraz po wyczerpujących rozważaniach zarządził:

1) By potwierdzić wcześniej już podjętą decyzję, że Patriarchat Ekumeniczny przystępuje do przyznania autokefalii Cerkwi na Ukrainie.

2) By przywrócić, w tej chwili, Stauropigię Patriarchatu Ekumenicznego w Kijowie, jedną z wielu stauropigii na Ukrainie, które zawsze tam istniały.

3) By, zgodnie z kanoniczną prerogatywą Patriarchy Konstantynopola do rozpatrywania wnioski hierarchów i innych duchownych ze wszystkich autokefalicznych cerkwi, przyjąc i rozpatrzyć wniosek apelacyjny Filareta Denysenko, Makarego Małetycza i ich zwolenników, którzy znaleźli się w schiźmie nie z powodów dogmatycznych. W ten sposób, wyżej wymienieni zostali kanonicznie przywróceni do swoich hierarchicznych lub kapłańskich godności, a ich wierni zostali przywróceni do łączności z Cerkwią.

4) By odwołać moc prawną Synodalnego Listu z roku 1686, wydanego pod wpływem okoliczności tamtych czasów, który przyznawał poprzez ekonomię prawo dla Patriarchów Moskiewskich by wyświęcać Metropolitów Kijowskich, wybieranych przez zgromadzenie kleru i laikatu ich diecezji, i którzy mieliby wspominać Patriarchę Ekumenicznego jako pierwszego hierarchę na wszystkich nabożeństwach, głosząc i potwierdzając swoją kanoniczną zależność wobec Konstantynopola, Kościoła Matki.

5) By zapelować do wszystkich zaangażowanych stron aby stroniły od zawłaszczania cerkwi, monasterów i innych własności, jak i innych aktów przemocy i odwetu, tak by pokój i miłość Chrystusa mogła zwyciężyć.

W Patriarchacie Ekumenicznym, 11 października 2018 r.

Z Sekretariatu Generalnego
Świętego Synodu

Za: www.patriarchate.org